Reagiranje

REAGIRANJE NA ČLANAK OBJAVLJEN U TJEDNIKU NACIONAL 3. STUDENOG 2020. POD NASLOVOM „VLADA JE 4 MJESECA TAJILA DA JU JE MOL IZIGRAO i da će modernizacija Inine Rafinerije u Rijeci kasniti“

Demantiramo iznesenu tvrdnju da će modernizacija Rafinerija nafte Rijeka kasniti u odnosu na predviđene rokove, kao što je to navedeno u naslovu članka te u nekoliko navrata u tekstu. Odluka Vlade RH, vezana uz ponudu Ine i sam natječaj za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Urinj i izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja u k.o. Kostrena Barbara, isključivo je tehničke prirode i ni na koji način ne utječe na realizaciju projekta. Naime, kao što smo već navodili, građevinski radovi na izgradnji postrojenja su u tijeku, a usprkos manjim zastojima tijekom preventivnih mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa, početak rada postrojenja i dalje je planiran u 2023. godini.

Nadalje, u sadržaju članka se na stranici 15 upućuje na netočan zaključak da je „neprofesionalnim ponašanjem Ine po tko zna koji put usporen i ugrožen proces modernizacije riječke rafinerije“. Tako konstruirana teza navodi čitatelja u zabludu s obzirom na to da kompanija ima jasno definiran vremenski okvir unutar kojeg sve dozvole moraju biti dobivene da bi se projekt odvijao sukladno planu, a upoznata je i sa zakonskim procesima i regulativama koje je potrebno ispuniti. Prema spomenutom vremenskom okviru potrebno je ishoditi predmetnu koncesiju na pomorskom dobru do kraja ožujka 2021. godine, s obzirom na to da je važeća koncesija na pomorskom dobru dokument koji je potrebno predati zajedno s ostalom dokumentacijom za ishođenje građevinske dozvole za pomorske radove. Važno je istaknuti da je građevinska dozvola za pomorske radove samo jedna od građevinskih dozvola neophodna za realizaciju projekta te se radovi na projektu intenzivno odvijaju sukladno ostalim građevinskim dozvolama, s obzirom na to da zbog kompleksnosti projekta isti ima ukupno 14 građevinskih dozvola. Sukladno vremenskom okviru, predaja dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za pomorski dio radova planirana je u travnju 2021. godine, a nakon što se ishode izmjene i dopune lokacijske dozvole za taj manji dio projekta, odnosno, za pomorske radove. Trenutačno je u tijeku ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole za pomorski dio radova, a koje će sukladno zakonskim rokovima i obvezama trajati do veljače 2021. godine. Sam početak izgradnje pomorskog dijela radova planiran je tek sredinom sljedeće godine. Nastavno na sve navedeno, jasno je vidljivo da ponavljanje natječaja za ishođenje koncesije na pomorskom dobru neće ni u kojem slučaju utjecati na projekte.

Nadalje, demantiramo da je INA „svjesno i namjerno predala nepotpunu i neprihvatljivu ponudu za koju je dobro znala da će biti odbijena“ te da se time „odgodila investicija u riječki „delayed coker““, kako je navedeno na stranici 15. Radi se o kompleksnoj i sveobuhvatnoj dokumentaciji, a kod takvih situacija pogreške su moguće. INA provodi postupak internog audita s ciljem utvrđivanja eventualnih nedostataka u procesu. Ponavljamo, tehnički nedostaci će biti uklonjeni u najkraćem mogućem roku, a natječajna dokumentacija će biti nadopunjena sukladno novom tehnološkom rješenju koje je predložio glavni izvođač radova te će ono biti sastavni dio ponovljenog zahtjeva za dodjeljivanjem koncesije. Investicija u riječku rafineriju nije i neće biti odgođena, već je Uprava kompanije usprkos izazovnoj ekonomskoj situaciji u potpunosti posvećena ovom strateškom projektu kojeg podržavaju oba velika dioničara.