Spremni za zimu uz Inino loživo ulje EURO V kvalitete

  • Inino loživo ulje Euro V kvalitete nastalo je primjenjujući najbolje prakse osiguranja kvalitete i s posebnom pažnjom prema zaštiti okoliša
  • Dostava do spremnika potrošača je besplatna, a plaćanje se može izvršiti i kreditnim karticama do 6 rata

Zagreb, 25. listopada 2013.- Ususret još jednoj zimskoj sezoni, INA svojim potrošačima nudi loživo ulje Euro V kvalitete ekstra lako (EURO LU EL) koje pripada čistijim i ekonomičnijim izvorima energije. U usporedbi sa LU EL-om, EURO LU EL sadrži do 5 puta manju količinu sumpora – do 0,1 % m/m. Smanjeni udio sumpora i niske destilacijske karakteristike osiguravaju bolje iskorištenje energije, izlazne plinove sa malim udjelom SO2, smanjenje problema poput začepljenja filtra ili taloženja u spremnicima što rezultira produženjem intervala između servisa i dugoročnim smanjenjem cijene grijanja.

INA vrši prodaju i distribuciju LU EL EURO građanima na cijelom području  Republike Hrvatske  po maloprodajnim cijenama goriva i plina važećim na dan isporuke i bez naplate troškova prijevoza.

Plaćanje se vrši prilikom isporuke goriva, a način plaćanja je gotovina ili  kreditne kartice  American i Diners. Kod plaćanja navedenim kreditnim karticama nudimo mogućnost odgode plaćanja do 6 rata.
Građani LU EL  mogu  platiti i avansno uz korištenje obrasca koji je također dostupan na Ininoj web stranici https://www.ina.hr/default.aspx?id=6144.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 454 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr Priloženi dokument