Suradnja Ine i Grada Popovače

  • INA i Grad Popovača pokrenuli su izgradnju školskog igrališta, uređenje prvog nalazišta nafte i uređenje dječjeg igrališta
  • Zajednički projekti predstavljeni su na konferenciji za novinare kojoj su prisustvovali gradonačelnik Popovače i direktor Inine Proizvodne regije središnja Hrvatska

Popovača, 20. studenoga 2014. – Na današnjoj konferenciji za novinare u Gradu Popovači na kojoj su prisustvovali g. Josip Mišković, gradonačelnik Popovače, i g. Zoran Bonjaj, direktor Inine Proizvodne regije središnja Hrvatska, predstavljeni su zajednički projekti i suradnja Grada i Ine u izgradnji školskog igrališta u Potoku, uređenju prvog nalazišta nafte u Ciglenici i uređenju dječjeg igrališta u Strušcu.

Kao dugogodišnji partner i aktivan sudionik u životu lokalne zajednice, INA sa zadovoljstvom sudjeluje u projektima vezanim uz ovo područje. Stoga bih iskoristio priliku i zahvalio Gradu na angažmanu i trudu koji su u njih uložili. Zahvaljujemo, također, na uspješnoj dugogodišnjoj partnerskoj suradnji i s nestrpljenjem očekujemo završetak pokrenutih projekata“, izjavio je tom prilikom g. Zoran Bonjaj, direktor Inine Proizvodne regije središnja Hrvatska.

Kao društveno odgovorna kompanija, INA je od samih početaka integrirana u lokalnu zajednicu u kojoj posluje, a posebnu pažnju posvećuje ulaganjima koja su usmjerena na kvalitetu života djece, poput najnovijih projekata izgradnje školskog i uređenja dječjeg igrališta te na projekte vezane uz industriju u kojoj posluje, kao što je uređenje prvog nalazišta nafte u Ciglenici.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinske postaje u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument