Upravljanje nad četiri stanice za nadzor kvalitete zraka koje se nalaze na području Rafinerije nafte Rijeka od siječnja 2012. preuzima Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-e

RIJEKA, 9. siječnja 2012 – temeljem potpisanog dodatka prvom Ugovoru o poslovno – stručnoj suradnji između INA – Industrije nafte, d.d. , Primorsko – goranske županije i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije upravljanje nad četiri stanice za nadzor kvalitete zraka koje se nalaze na području Rafinerije nafte Rijeka preuzima NZZJZ PGŽ-e.

Dodatkom Ugovora definirana je poslovna i stručna suradnja na poslovima prikupljanja i obrade podataka te tehničkog održavanja četiri automatske mjerne postaje imisijskog monitoringa zraka na utjecajnom području Rafinerije nafte Rijeka: Vrh Martinšćice, Paveki, Urinj i Krasica.

Prema potpisanom dodatku Ugovora Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, između ostaloga osiguravat će kontinuiranost i točnost podataka o kakvoći zraka s mjernih postaja radi čega provodi redovito održavanje, umjeravanje i servisiranje mjernih postaja, pratit će te stručno interpretirati podatke s mjernih postaja te pripremati godišnja izvješća o kakvoći zraka u okolici Rafinerije nafte Rijeka.
Rafinerija nafte Rijeka se obvezala osigurati financijska sredstva za automatsko prenošenje podataka u Zavod te za redovito održavanje, umjeravanje i servisiranje mjernih postaja.
Primorsko-goranska županija koordinirat će aktivnosti praćenja kakvoće zraka i informirati javnost o kakvoći zraka na utjecajnom području Rafinerije nafte Rijeka objavom podataka s mjernih postaja u sklopu cjelovitih godišnjih izvješća o kakvoći zraka na području Županije.
Izvršenje obveza započinje u siječnju 2012.

Priloženi dokument