Uređena dječja igrališta u općinama Kloštar i Križ

  •  INA i Udruga branitelja Domovinskog rata INA Naftaplina KVIN donirali ljuljačke za dječja igrališta u općinama Kloštar i Križ

Zagreb, 25. srpnja 2013.- U suradnji s Udrugom branitelja Domovinskog rata INA Naftaplina KVIN, INA je, doniranjem dječjih ljuljački, pomogla uređenje dječjih igrališta u općinama Kloštar i Križ.
„Izuzetno mi je drago da smo još jednom bili u prilici pridonijeti kvaliteti života u dvjema lokalnim sredinama u kojima djelujemo već dugi niz godina. Činjenica da će ove ljuljačke biti od koristi upravo našim najmlađima, dodatno nas raduje, jer projekti usmjereni ka njima uživaju našu posebnu podršku“, izjavio je Inin predstavnik Dubravko Novosel, direktor proizvodne regije zapadna Hrvatska.
Postavljanje dječjih ljuljački u Parku hrvatskih branitelja u Općini Kloštar te unutar dvorišta Dječjeg vrtića Križ u Križu prigodno je obilježeno danas na spomenutim lokacijama, uz prisustvo načelnika Općine Kloštar Željka Filipovića, načelnika Općine Križ Marka Magdića, predstavnika KVIN-a Gorana Leša te Inina predstavnika Dubravka Novosela.
INA je, na području općina Kloštar i Križ prisutna više od 60 godina te je kroz to razdoblje s lokalnom zajednicom izgradila iskren partnerski odnos. Ovom donacijom, u suradnji s KVIN-om, INA je nastavila svoju tradiciju pružanja potpore kvalitetnim projektima u sredinama u kojima djeluje.

O INA Grupi 
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA Grupa broji 13.854 zaposlenih. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 454 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument