Završen Projekt optimizacije nabave – uštede gotovo 400 milijuna kuna

 • Projekt optimizacije nabave pokrenut je 2010. godine
 • Članovi tima bili su usmjereni na troškovne uštede na komercijalnoj i tehničkoj razini te na jačanje otvorenog i partnerskog odnosa s dobavljačima
 • Samo kroz četvrti, posljednji, val projekta ostvarile su se uštede od više od 90 milijuna kuna, što je čak 40 posto iznad minimalnih ciljanih ušteda

Zagreb, 19. studenoga – INA je završila Projekt optimizacije nabave koji se provodio unutar kompanije i ovisnih društava. Pokrenut 2010. godine unutar projekta Optina2 (optimizacija poslovanja), u četiri godine provođenja projektom su ostvarene uštede u iznosu od 372 milijuna kuna.

Projekt se provodio u četiri vala te je u potpunosti ispunio inicijalno postavljena očekivanja, a pokrenut je s ciljem da se, kroz optimizaciju i povećanje transparentnosti procesa nabave, postigne unapređenje ukupne učinkovitosti i konkurentnosti kompanije. Revidirane su sve glavne kategorije nabave, a fokus je stavljen na troškovne uštede na komercijalnoj i tehničkoj razini. Uštede su vrlo pažljivo praćene te se mjerio i njihov utjecaj na Inin račun dobiti i gubitka. Također, uvođenjem novih alata, primjerice on-line aukcijom stvoreni su temelji za značajne uštede s jedne strane dok je s druge strane kreiran i razvijan proaktivan, partnerski i transparentan okvir suradnje s dobavljačima.

Neki od najznačajnijih primjera optimizacije nabave kojima su ostvarene uštede od 20 posto:

 • telekomunikacije;
 • tehničko i higijensko održavanje;
 • održavanje tehnologije goriva zbog optimizacije koncepta održavanja i objedinjavanja količina;
 • Total print management, odnosno bolje upravljanje/kontrola troškovima ispisa.

Projekt je bio usmjeren na interne promjene u konceptu promišljanja nabave. Time je, kroz kreativne načine razmišljanja, revidiranjem ugovora, smanjenjem broja izravnih pogodbi za više od 50 posto te pažljivom revizijom tehničkih specifikacija, povećana konkurencija ponuda te su osnažene Inine pregovaračke pozicije. U tom smislu, sklopljeni su konkurentniji ugovori s boljim cijenama koji odražavaju trenutnu tržišnu vrijednost. Ponosni smo što je projekt rezultirao tako značajnim uštedama za poslovanje naše kompanije, ali i zbog toga što se promijenila  svijest i način razmišljanja, a članovi tima su svoju dotadašnju administratorsku ulogu zamijenili ulogom nabavnog profesionalca.“  – naglasio je Tvrtko Perković, izvršni direktor Poslovne funkcije Korporativni centar.

Projekt u brojkama:

 • 650 novih potencijalnih dobavljača (osvježena baza dobavljača);
 • 350 provedenih natječaja;
 • 650 sklopljenih ugovora;
 • Više od 50 potpuno revidiranih tehničkih specifikacija;
 • Više od 100 uključenih tehničkih specijalista.

Projekt optimizacije nabave izvorno je zamišljen kroz tri vala, nakon čijeg je završetka nabavni tim identificirao dodatne mogućnosti za uštedu pa je tako samo kroz četvrti val ušteđeno više od 90 milijuna kuna, što je čak 40 posto iznad minimalnih ciljanih ušteda.  U četvrtom valu postignute su znatne uštede na zaštitarskim i ugostiteljskim uslugama, upravljanju voznim parkom, carinskim uslugama, uslugama sekundarne distribucije maziva i drugim.  Daljnje uštede očekuju se u natječaju pomorskog prijevoza koji je u tijeku.  Naravno, završetkom projekta ne prestaju nastojanja Inina nabavna tima da i dalje provodi i razvija principe koji su putem ovog projekta donijeli tako značajne uštede.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 454 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument