Završeno pripajanje PROplina u Inu

ZAGREB, 3. listopada 2011. – Danas je završena reintegracija tvrtke PROplin, članice INA Grupe u Inu čime je navedena tvrtka ponovo pripojena Ini. Vraćanje PROplina u maticu će omogućiti povećanu efikasnost kroz optimizaciju cijelog UNP prodajnog lanca koristeći postojeće Inine resurse.

Poslove koje je do sada obavljao PROplin (prodaja autoplina, prodaja UNP plina u bocama i veleprodaja/industrijska prodaja UNP plina) od sada će obavljati INA te je osigurana nesmetana i neprekinuta usluga svim dosadašnjim klijentima PROplina.

PROplinova prodajna mjesta Pula, Labin, Zadar – Stanovi, Metković i Komolac (Dubrovnik), koja su zatvorena u subotu 1. listopada zbog dovršetka pripajanja PROplina u Inu, ponovo započinju s radom sutra, u utorak 4. listopada. Svim korisnicima su na raspolaganju i druga Inina prodajna mjesta koja u ponudi imaju dosadašnje PROplinove proizvode. Popis Ininih benzinskih postaja na kojima možete kupiti navedene proizvode je dostupan na Ininim internetskim stranicama.

Odluku o poslovnom restrukturiranju, potaknutu promjenama u tržišnim uvjetima te sve većom potrebom da se osigura stabilno i profitabilno poslovanje donijela je Inina Uprava u ožujku 2011. godine. Reintegracija PROplina važan je dio stabilizacije ovog dijela Inina poslovanja koji će donijeti niz poboljšanja u organizaciji poslovanja i kvaliteti usluge krajnjim korisnicima.Priloženi dokument