Kontakt

Sjedište

INA-Industrija nafte, d.d.
Avenija Većeslava Holjevca 10
p.p. 555
10 020 Zagreb
Hrvatska
E-mail: ina-besplatni.telefon@ina.hr, ina@ina.hr
INA BESPLATNI TELEFON: 0800 1112
Kontakt obrazac (Svoje prijedloge, pohvale, ali i reklamacije možete nam poslati ovim putem​)

Rafinerija nafte Rijeka

Tel: (051) 203 835

E-mail: rnr@ina.hr

Naručivanje

Poslovni partneri

Tel: 0800-1112
Fax: (01) 6452 061
E-mail: veleprodaja@ina.hr

Privatni korisnici

INA kartica – opće informacije

Tel: 0800 8814
E-mail: inakartica@ina.hr

INA kartica – prijava gubitka kartice
Tel: (01) 6451 308
E-mail: autorizacija@ina.hr

Kontakti za novinare:

Medijske upite možete slati na e-mail: PR@ina.hr

Tel.: (01) 6450 552
Fax: (01) 6452 406

Zahtjevi za donacije i sponzorstva

E-mail: donacije@ina.hrsponzorstva@ina.hr
Tel.: (01) 6450 711 radnim danom od 10 do 14 sati.

Ljudski resursi

Upite vezane uz selekciju, prakse, stipendije, natječaje i slično možete slati na e-mail: ljudski.resursi@ina.hr 

Etičko povjerenstvo INA Grupe

E-maileticko.povjerenstvo@ina.hr
Adresa:
Republika Hrvatska
Zagreb, Av. V. Holjevca 10, p.p. 555
S obveznim naznakama “Za Etičko povjerenstvo INA Grupe” i “Bez otvaranja”
Tel: +385 (1) 64-52-454 (automatska sekretarica, broj dostupan 24 sata dnevno 7 dana u tjednu)

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka
Voditelj obrade osobnih podataka jest INA-INDUSTRIJA NAFTE, d. d., Zagreb, Av. V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, OIB: 27759560625.
Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka na koji možete slati svoje upite jest:
Adresa: Av. V. Holjevca 10, Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
Adresa e-pošte: szop@ina.hr

Politika zaštite osobnih podataka u Ini, d. d.