Prirodni plin

Prirodni plin je fosilno gorivo koje se najvećim dijelom sastoji od metana (CH4), koji je najjednostavniji ugljikovodik bez mirisa i okusa.

Prirodni plin je idealno fosilno gorivo jer je vrlo čist, jednostavan za transport i upotrebu. Čišći je od nafte i ugljena, pa se sve više spominje i kao rješenje za postojeće klimatske promjene i probleme sa lošom kvalitetom zraka. Upotreba prirodnog plina je raznovrsna, upotrebljava u domaćinstvu, koristi se kao sredstvo za grijanje, u maloprodaji i uslužnim djelatnostima, u industriji, za proizvodnju toplinske i električne energije.

Ugovorni uvjeti za opskrbu prirodnim plinom
Ugovorni uvjeti za prodaju prirodnog plina

Zahtjev za prekid postupka promjene opskrbljivača

Zahtjev za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom

  1. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), plinski propisi
  2. Hrvatski operator tržišta energije (HROTE), promjena opskrbljivača