INA u zajednici

INA je kompanija s pedeset godina dugom tradicijom dobre suradnje sa zajednicama u kojima posluje. Želimo biti poželjan partner koji podupire razvoj i sam aktivno sudjeluje u životu zajednice. Uvijek smo spremni na dijalog, suradnju i sudjelovanje u inicijativama koje doprinose boljoj kvaliteti života, a i sami pokrećemo zajedničke projekte s lokalnim zajednicama.

INA pomaže zajednicama brojnim donacijama, akcijama INA Kluba volontera i kroz druge projekte u kojima je partner zajednicama.