Informacija o obradi osobnih podataka vezana uz provođenje nagradne igre „S INA Loyalty uvijek dobivaš“ društva INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (INA)

Informacija o obradi osobnih podataka vezana uz provođenje nagradne igre „S INA Loyalty uvijek dobivaš“ društva INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. (INA)

Ova Informacija o obradi osobnih podataka odnosi se na aktivnost obrade podataka koju provodi INA u Republici Hrvatskoj.

INA je sukladno Zakonu o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010) priredila nagradnu igru „S INA Loyalty uvijek dobivaš“, u kojoj se može sudjelovati prijavom putem INA Loyalty aplikacije i internetske stranice. Više informacija o načinu sudjelovanja te o pravilima nagradne igre možete saznati na INA web stranici ili na web stranici INA Loyalty programa te na sljedećem LINKU.

Prilikom provođenja nagradne igre, INA kao priređivač nagradne igre obrađuje osobne podatke sudionika u nagradnoj igri u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, u svojstvu Voditelja obrade, a u svrhu organiziranja te provođenja nagradne igre sukladno Pravilima nagradne igre „S INA Loyalty uvijek dobivaš“ i Pravilniku o priređivanju nagradnih igara (NN 8/2010). Sudjelovanje u nagradnoj igri moguće je za sve kupce korisnike INA Loyalty programa. Ako je kupac prihvatio sudjelovanje u nagradnoj igri u INA Loyalty aplikaciji i skenirao INA Loyalty aplikaciju prilikom kupnje, ulazi u bubanj za izvlačenje za nagrade. U skladu s time, za potrebe provođenja nagradne igre, Priređivač obrađuje osobne podatke sudionika sadržane u INA Loyalty aplikaciji i u sustavu INA organizacije. Obrada podataka u INA Loyalty aplikaciji predmet je zasebne informacije o obradi osobnih podataka koja je dostupna na web stranici INA Loyalty te na sljedećem linku. U odnosu na funkcioniranje aplikacije, INA i MOL Plc. su zajednički voditelji obrade osobnih podataka.

U ovoj Informaciji o obradi osobnih podataka pojašnjeni su razlozi obrade vaših osobnih podataka za potrebe nagradne igre, način na koji prikupljamo, obrađujemo i osiguravamo zaštitu svih pruženih osobnih podataka, način na koji se informacije upotrebljavaju, u koju svrhu i koja su vaša prava u vezi vaših osobnih podataka. Također su navedeni kontaktni podaci odgovornog voditelja obrade kojem se možete obratiti za ostvarivanje svojih prava, te službenika za zaštitu podataka.

Opći kontaktni podaci za ispitanike: Službenik za zaštitu podataka INA Grupe, szop@ina.hr

Naziv i svrha aktivnosti obrade osobnih podatakaPravna osnova obrade podatakaOpseg i izvor osobnih podatakaTrajanje obradeKategorije primatelja podatakaAktivnost obrade povjerena Izvršitelju obrade
Zaprimanje prijava na nagradnu igru putem INA Loyalty aplikacije .   Svrha aktivnosti obrade: Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu organizacije i provođenja nagradne igre, budući da su nam oni nužni za objavu rezultata nagradne igre te za kontaktiranje dobitnika/ce.   Osobni podaci potrebni su nam radi identifikacije dobitnika i dodjelu nagrada. Prikupljanje i obrada tih podataka u skladu je propisima koji uređuju organiziranje nagradnih igara (Zakon o igrama na sreću, Pravilnik o priređivanju nagradnih igara).Čl. 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka: obrada je nužna za izvršavanja ugovora na zahtjev ispitanika.   Ispitanik je slobodan odlučiti želi li sudjelovati u nagradnoj igri. U slučaju želje za sudjelovanjem, ispitanik: Obavlja prijavu kroz INA Loyalty aplikaciju. U aplikaciji ili na webu INA Loyalty kupac označuje svoju suglasnost na sudjelovanje u nagradnoj igri. „S INA Loyalty uvijek dobivaš“.   Osobni podaci korišteni u provedbi nagradne igre nužni su kako bi priređivač mogao ispuniti svoju zakonsku obvezu, odnosno dodjelu nagrade u slučaju dobitka na nagradnoj igri. Naime, organizacijom nagradne igre INA preuzima obvezu da izvučenim dobitnicima dodjeli nagrade iz nagradnog fonda, sukladno Pravilima nagradne igre.  Opseg osobnih podataka: Ime, prezime, email (kod korisnika INA Loyalty programa), broj telefona, adresa (za dostavu nagrade i prijavu Ministarstvu)       Izvor osobnih podataka: Ispitanik, INA Loyalty aplikacija,.  Podaci o sudionicima u nagradnoj igri čuvaju se 120 dana nakon završetka nagradne igre, zbog rješavanja eventualnih pritužbi nakon provedene nagradne igre.MOL Plc. – omogućavanje funkcioniranja INA Loyalty aplikacije, kontrola funkcionalnosti aplikacije i slične aktivnosti povezane s pravilnim funkcioniranjem aplikacije (sukladno zasebnoj Informaciji o obradi).New Level d.o.o., Republika Hrvatska – organizator nagradne igre, omogućavanje nasumično izvlačenje dobitnika.     Mit dizajn studio d.o.o. – izrada vizuala i održavanje stranice sa dobitnicima nagradne igre na web stranici nagradne igre.
Izvlačenje dobitnika nagradne igre, preuzimanje nagrade.   Svrha aktivnosti obrade: Ispunjenje obveze INE kao priređivača nagradne igre, odnosno izvršenje obveze dodjele nagrada iz nagradnog fonda u skladu s Pravilima nagradne igre.    Čl. 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka: obrada je nužna za izvršavanja ugovora na zahtjev ispitanika.   Sukladno Pravilima nagradne igre, INA je dužna provesti izvlačenje dobitnika nagradne igre te predati nagradu dobitniku.Opseg osobnih podataka: Izvlačenje dobitnika: ime, prezime, adresa (ulica i broj, poštanski broj, mjesto) email, broj telefona, broj računa.   Kod preuzimanja nagrade vrši se uvid u osobnu iskaznicu ili punomoć radi točne identifikacije dobitnika   Izvor osobnih podataka: Ispitanik, posredno njegov punomoćnik.  Podaci o sudionicima u nagradnoj igri čuvaju se 120 dana nakon završetka nagradne igre, zbog rješavanja eventualnih pritužbi nakon provedene nagradne igre.Javni bilježnik (sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara mora sudjelovati u izvlačenju nagrada s pojedinačnom vrijednošću nagrade većom od 6.636 eura); Ministarstvo financija (Društvo je sukladno Pravilniku o priređivanju nagradnih igara dužno u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada Ministarstvu dostaviti podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 664 eura, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade).  New Level d.o.o., Republika Hrvatska – organizator nagradne igre, omogućavanje nasumičnog izvlačenja   Mit dizajn studio d.o.o., Republika Hrvatska – organizator nagradne igre. – Uređivanje vizuala s listom dobitnika nagradne igre, izrada i održavanje stranice sa dobitnicima nagradne igre na web stranici nagradne igre.
Objava dobitnika nagradne igre na web stranici INE i na INA Loyalty web stranici   Svrha aktivnosti obrade: Ispunjenje obveza INE sukladno Pravilima nagradne igre. Ujedno, kako bi se udovoljilo zahtjevima Zakona o igrama na sreću koji zahtijeva transparentnost provođenja nagradne igre i izvlačenja dobitnika u odnosu na javnost.  Čl. 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka: obrada je nužna za izvršavanja ugovora na zahtjev ispitanika.   Sukladno Pravilima nagradne igre, INA je dužna po izvlačenju dobitnika nagradne igre objaviti dobitnike na web stranici INE i na web stranici INA Loyalty programa.   Navedeno je nužno radi transparentnosti provođenja nagradne igre.  Opseg osobnih podataka: ime, prezime, mjesto.   Izvor osobnih podataka: Ispitanik.  Podaci o sudionicima u nagradnoj igri čuvaju se 120 dana nakon završetka nagradne igre, zbog rješavanja eventualnih pritužbi nakon provedene nagradne igre.MOL Plc. – omogućavanje funkcioniranja i održavanja INA Loyalty web stranice.  Plavi Tim d.o.o. – aktivnost obrade usko povezana s održavanjem servera i IT sustava društvima INA Grupe u Republici Hrvatskoj.   Krik d.o.o. – održavanje i upravljanje web stranicom. Mit dizajn studio d.o.o. – održavanje web stranice nagradne igre s dobitnicima nagradne igre
Objava imena, prezimena i fotografije/videa dobitnika glavne nagrade u nagradnoj igri u tiskanim medijima/ elektroničkim medijima /društvenim mrežama.   Svrha aktivnosti obrade: Promocija INE u javnosti. Ujedno, jačanje transparentnosti u provođenju nagradne igre i izvlačenju dobitnika prema javnosti.   Objava dobitnika glavne nagrade propisana je Pravilima nagradne igre te su sudionici o ovoj obradi informirani i pristali su na sudjelovanje uz navedene uvjete.   Čl. 6. st. 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka: obrada je nužna za izvršavanja ugovora.   Objava dobitnika glavne nagrade propisana je Pravilima nagradne igre te su sudionici o ovoj obradi informirani i pristali su na sudjelovanje uz navedene uvjete.  Opseg osobnih podataka: Objava imena, prezimena, fotografije/ video zapisa dobitnika nagradne igre.   Izvor osobnih podataka: Ispitanik  Fotografije i video zapisi nastali prilikom dodjele glavne nagrade u INI se čuva trajno (radi arhivske vrijednosti za INU).   U odnosu na vrijeme čuvanja objava na društvenim mrežama, molimo pogledati Informaciju o obradi osobnih podataka posredstvom društvenih mreža na sljedećem LINKU.   Mediji koji prenose informacije o dobitniku neovisni su voditelji obrade te samostalno određuju vrijeme pohrane, neovisno o INI.  Tisak/ medij/ društvena mreža koja će objaviti podatke o dobitniku nagradne igre.Mogući izvršitelji obrade angažirani od INE za potrebe uređivanja fotografija, videa, uređivanje društvenih mreža i slično.    
      
Naziv aktivnosti obrade: Obrana pravnih zahtjeva     Svrha aktivnosti obrade: U svrhu ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, bilo u sudskom postupku bilo u upravnom ili vanparničnom postupku.Čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka: obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Društva kao priređivača nagradne igre.   Legitimni interes Društva sastoji se u postavljanju zahtjeva u odnosu na ispitanika i uspješnoj obrani u bilo kojem parničnom postupku pokrenutom od strane ispitanika, odnosno u upravnom i drugom sličnom postupku.  Svi osobni podaci prikupljeni u gore navedenim svrhama obrade podataka.U slučaju da je obrada osobnih podataka nužna za postavljanje, odnosno za obranu ili za ostvarivanje legitimnog interesa Društva u sudskom postupku ili u upravnom ili izvansudskom postupku koji je ispitanik pokrenuo na temelju vlastitog legitimnog interesa, Društvo će obrađivati podatke do konačnog okončanja takvog postupka ili postizanja legitimnog interesa na drugi način (npr. zaključenjem izvansudske nagodbe).Zaposlenici lokalne Sigurnosti, Grupne Sigurnosti, Interne revizije usklađenosti poslovanja, kao i Pravni poslovi mogu imati pristup podacima potrebnim za istragu.   Odvjetnici koji zastupaju Društvo u pravnom postupku.  Plavi tim d.o.o. – pružatelj IT usluga i podrške.
      

Voditelj obrade ( odnosu na aktivnost ove nagradne igre):

Naziv, sjedište, broj telefona, web stranica (na kojoj se nalazi Izjava o zaštiti privatnosti) i adresa e-pošte te ostali kontaktni podaci Voditelja obrade:

INA-Industrija nafte, d.d.Avenija Većeslava Holjevca 10, p.p. 555, 10 020 Zagreb, Hrvatska, OIB: 27759560625 telefon: +385 0800 1112, web stranica: https://www.ina.hr/, https://inaloyalty.hr e-mail adresa: ina@ina.hr

U skladu s člankom 6. stavkom 1. (f) GDPR-a (na temelju legitimnog interesa Društva), Društvo koristi usluge svojih odvjetničkih partnera za upravljanje i uspješno izvršavanje svojih pravnih zahtjeva te prenosi potrebne osobne podatke odvjetnicima u tu svrhu (uključujući pojedinosti o zahtjevima). Takvi odvjetnici djeluju kao neovisni Voditelji obrade u skladu s odredbama vlastite Informacije o obradi osobnih podataka. Na zahtjev ispitanika, Društvo će pružiti podatke o odvjetničkom partneru koji je uključen u određenu obradu podataka, njegove kontaktne podatke i aktivnosti koje provodi, kao i podatke koji se u vezi s njim obrađuju.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka kod Voditelja obrade:

INA-Industrija nafte, d.d.E-mail adresa:szop@ina.hr
Adresa:Avenija Većeslava Holjevca 10, 10 000 Zagreb, N.P.: Službenik za zaštitu osobnih podataka

Osobe ovlaštene za pristup podacima kod Voditelja obrade:

  • Zaposlenici Korporativnih komunikacija i marketinga u Društvu, u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njihovih radnih zadataka u vezi s organizacijom i provedbom nagradne igre;
  • Zaposlenici Marketinga Maloprodaje u Društvu, u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje njihovih radnih zadataka u vezi s organizacijom i provedbom nagradne igre.

Izvršitelji obrade:

Društvo ovim putem izjavljuje da je ugovore o obradi podataka sklopila s Izvršiteljima obrade koji osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Obrada posebnih kategorija osobnih podataka u svrhe navedene u ovoj Informaciji:

Nema obrade posebnih kategorija podataka.

Prijenos osobnih podataka u treće zemlje:

Nema prijenosa u treće zemlje.

Postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila (razumljive informacije o primijenjenoj logici, kao i o važnosti te predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika):

Ne provodi se automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Sigurnosne mjere za zaštitu podataka:

Društvo pohranjuje osobne podatke isključivo na nosačima podataka i hosting stranicama koje dozvoljavaju pristup samo ovlaštenom osoblju te u bazama podataka koje su šifrirane i/ili zaštićene lozinkom kako bi se osigurala tajnost, integritet i dostupnost osobnih podataka ispitanika u skladu s normama i standardima informacijske sigurnosti. U okviru zaštite razmjerne riziku te kategorizacije osobnih i poslovnih podataka (klasifikacije), Društvo osigurava zaštitu podataka na razini mreže, infrastrukture i aplikacije (pomoću vatrozida, antivirusnih programa, mehanizama šifriranja za pohranu i komunikaciju, filtriranja sadržaja i ostalih tehničkih i procesnih rješenja). Incidenti povezani sa sigurnošću podataka neprestano se prate i rješavaju. U slučaju enkripcije, zbog asimetričnog kriptiranja, protok šifriranih podataka nije moguć bez ključa za dešifriranje.

U slučaju papirnatih dokumenata i svih osobnih podataka koji se obrađuju na papiru, Društvo osigurava sigurnost podataka pohranjivanjem na mjestima koja su nedostupna neovlaštenim osobama. Nakon isteka trajanja obrade podataka, stručno osposobljeni zaposlenici Društva uništavaju dokumente spaljivanjem ili rezačem papira.

Vaša prava vezana uz obradu podataka:

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) sadrži detaljne informacije o vašim pravima u vezi s obradom podataka, vašim mogućnostima traženja pravnog lijeka te njihovim ograničenjima (posebice u člancima 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. i 82.). U bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije o obradi svojih osobnih podataka, možete zatražiti pristup svojim podacima, ispravak i brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade te možete uložiti prigovor na obradu podataka na temelju legitimnog interesa. U nastavku se nalazi sažetak najvažnijih odredbi vezanih uz vaša prava na zaštitu podataka i mogućnosti traženja pravnog lijeka. 

U svako doba imate pravo, na temelju svoje posebne situacije, uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koje društvo obrađujem temeljem članka 6. stavka 1. (e) i članka 6. stavka 1. (f) GDPR-a, uključujući izradu profila koje se temelji na tim odredbama. U tom slučaju, Društvo više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U odnosu na osobne podatke koji se obrađuju u svrhu legitimnog interesa Društva ili treće strane (u konkretnom slučaju, primjerice partnera), imate pravo, na temelju članka 6. stavka 1. f) GDPR-a, zatražiti objašnjenje provedenog testa legitimnog interesa, koji sadrži razloge zašto interesi Društva i treće strane imaju prednost u predmetnoj aktivnosti obrade podataka nad vašim interesima, pravima i slobodama i kako i u kojoj mjeri ih ograničavaju.

Pravo na informacije: 

Ako Društvo obradi vaše osobne podatke, mora vam omogućiti informacije o podacima koji se odnose na vas –  čak i bez vašeg posebnog zahtjeva –  uključujući najvažnije karakteristike obrade podataka, kao i svrhu, pravnu osnovu i trajanje obrade, naziv Društva i kontaktne podatke njegovih predstavnika, kontaktne podatke Službenika za zaštitu podataka, primatelja osobnih podataka (u slučaju prijenosa podataka trećim zemljama, uključujući informacije o postojanju odluke Europske komisije), legitimni interes Društva i/ili trećih strana u slučaju obrade podataka na temelju legitimnog interesa; nadalje, vaša prava na zaštitu podataka i vaše mogućnosti traženja pravnog lijeka (uključujući pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu) te ako Vaši osobni podaci nisu prikupljeni izravno od Vas, informacije o izvoru osobnih podataka i kategorijama prikupljenih osobnih podataka u slučaju da prethodno niste dobili takve informacije. Društvo će vam pružiti gore navedene informacije tako što će vam te informacije učiniti dostupnima.  

Pravo na pristup:

Imate pravo od Društva dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas ili ne, te ako se takvi podaci obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i određenim informacijama vezanim uz obradu podataka, kao što su svrha obrade podataka, kategorije osobnih podataka koji se obrađuju, primatelji osobnih podataka, planirano trajanje obrade osobnih podataka, prava ispitanika na zaštitu podataka i mogućnosti traženja pravnog lijeka (uključujući pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu) te, u slučaju da osobni podaci nisu prikupljeni izravno od Vas , informacije o izvoru iz kojeg su vaši podaci prikupljeni.

Na vaš zahtjev, Društvo vam je dužno osigurati primjerak vaših osobnih podataka koji se obrađuju. Za svaki dodatni primjerak koji zatražite, Društvo vam može naplatiti razumnu naknadu na osnovi administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te ako ne zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku. Pravo na dobivanje primjerka ne smije štetiti pravima i slobodama drugih osoba.

Društvo će vas, na vaš zahtjev, informirati o mogućnosti, postupku, potencijalnim troškovima i drugim detaljima osiguravanja dotičnog primjerka.  

Pravo na ispravak:

Imate pravo od Društva ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, između ostalog i davanjem dodatne izjave. 

Pravo na brisanje:

Imate pravo od Društva ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja, a Društvo ima obvezu izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako za to postoje određeni razlozi ili ako su ispunjeni određeni uvjeti. Među ostalim osnovama, Društvo je obvezno na vaš zahtjev izbrisati vaše osobne podatke, primjerice ako osobni podaci više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; ako ste povukli privolu na kojoj se temelji obrada i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; ako su osobni podaci nezakonito obrađeni; ako ste uložili prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu; ako se osobni podaci moraju izbrisati radi poštivanja pravne obveze u okviru prava Unije ili prava države članice kojem Društvo podliježe.

Gore navedeno ne primjenjuje se u mjeri u kojoj je obrada nužna:

  1. radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
  2. radi poštivanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem Društvo podliježe;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom na brisanje može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade;
  4. radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade:

Imate pravo od Društva zatražiti ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:

  • osporili ste točnost osobnih podataka na razdoblje u kojem se Društvu omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto brisanja tražite ograničenje njihove uporabe;
  • Društvu više nisu potrebni osobni podaci za potrebe obrade, ali su vama potrebni radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  • uložili ste prigovor na obradu i čekate potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade vaše legitimne razloge.

Ako je obrada ograničena u skladu s gore navedenim razlozima, takvi osobni podaci smiju se obrađivati, uz iznimku pohrane, samo uz vašu privolu, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe, ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

Ako ste ishodili ograničenje obrade, Društvo će vas obavijestiti prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

Pravo na prigovor:

Imate pravo u svako doba izjaviti prigovor, na temelju svoje posebne situacije, na obradu osobnih podataka koja se odnosi na vas, a koja se temelji na legitimnom interesu Društva. Društvo više neće vršiti obradu osobnih podataka, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Način ostvarivanja prava:  

 Društvo ili Lokalno povezano društvo pružit će informacije o mjerama poduzetim na Vaš zahtjev bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od jednog mjeseca od primitka vašeg zahtjeva. Rok je u slučaju potrebe moguće produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zaprimljenih zahtjeva. Društvo će Vas obavijestiti o bilo kakvom takvom produljenju u roku od jednog mjeseca od primitka zahtjeva, kao i o razlozima za odgodu. U slučajevima gdje ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem, informacije o zahtjevu će mu se također pružiti elektroničkim putem kad je to moguće, osim ako ispitanik u svom zahtjevu ne zatraži drugačije.

Informacije vezane uz predmet zahtjeva pružit će se u pisanom obliku, odnosno na drugi način, uključujući elektronički gdje je to prikladno. Ukoliko tako zatražite, informacije Vam mogu biti pružene i usmeno, pod uvjetom da je Vaš identitet utvrđen drugim sredstvima.

U slučaju da Društvo ne postupi po Vašem zahtjevu, Društvo će Vas obavijestiti bez odgađanja, a najkasnije u roku od jednog mjeseca od primitka vašeg zahtjeva, o razlozima nepoduzimanja mjera i o mogućnosti ulaganja prigovora nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka i traženja pravnog lijeka.

Više o tome kako kontaktirati nadležna nadzorna tijela u Europskoj uniji pročitajte ovdje: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hr.

Kontaktni podaci nadležnog tijela za zaštitu osobnih podataka u Hrvatskoj:

Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb

telefon: +385 (0)1 4609-000, e-mail: azop@azop.hr, web stranica: http://www.azop.hr