Kombinirano plaćanje računa

 width=

Od rujna 2011. na svim Ininim maloprodajnim mjestima omogućeno je kombinirano plaćanje računa što znači da sada postoji mogućnost kombiniranja vrste plaćanja za podmirenje jednog računa – npr. dio računa se može platiti gotovinom, a dio bankovnom karticom ili karticom kartičnih kuća. Također je kombinirano plaćanje omogućeno i za poklon Avansnu A INA karticu. INA na ovaj način omogućava korisnicima usluga da u potpunosti prilagode način plaćanja svojim potrebama i mogućnostima.