Pravila i uvjeti natjecanja u INA nagradnom natječaju „Inin Zeleni pojas 2024“

Pravila i uvjeti natjecanja u INA nagradnom natječaju „Inin Zeleni pojas 2024“

Tema i svrha natječaja

Cijenimo vjernost fanova Ine i zato želimo definirati pravila u kojima će se osjećati zaštićenima. Ovim natječajem promoviramo proizvode i usluge koje INA d.d. pruža, korporativne vijesti te sponzorstva i projekte koje podržava. Nagradni će se natječaj provoditi sukladno ovim Pravilima te relevantnim zakonskim odredbama Republike Hrvatske.

Trajanje i dinamika natječaja

Aktivnosti vezane uz nagradni natječaj obuhvaćaju razdoblje od petka 26. 4. 2024. u 16:00 sati do nedjelje 5. 5. 2024. u 23:59. Natječaj će biti organiziran prema trenutnim mogućnostima organizatora, INA–Industrija nafte, d. d.

Kroz projekt Inin Zeleni pojas 2024. odabrali smo 3 projekta koja ćemo sufinancirati:

1. Dječji vrtić Sabunić, Privlaka

2. Dječji vrtić Tratinčica, Brinje

3. Dječji vrtić Regoč, Babina Greda

Svaki od njih snimit će kratki video koji ćemo objaviti na INA Youtube-u. Od trenutka objave videa kreće vrijediti brojanje pregleda navedenih videa. Finalni broj pregleda utvrdit će se 5.5.2024. u ponoć. Jedan vrtić može u nagradnom natječaju sudjelovati s jednim videom.

Video s najviše pregleda dobit će uz sufinanciranje i nagradu od 3.000 eura, a sljedeća dva videa prema kriteriju broja pregleda dobit će po 1.000 eura.

Pravila i uvjeti sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju vrtići koje smo odabrali kroz projekt Inin Zeleni Pojas 2024., a svi uvjeti prijave zelenih projekata navedeni su na našoj web stranici https://zelenipojas.ina.hr/ Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih i drugih prava na prijavljeni sadržaj. Sudionik mora imati predstavnika, punoljetnu osobu s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja će zastupati njihovu prijavu. Sudionik slanjem svoje video snimke potvrđuje da ista predstavlja njegovo autorsko djelo te da snimku nije preuzeo s weba ili drugih izvora. Nije dopušteno prijavljivati sadržaj objavljen na internetu, u knjigama, tiskovinama ili drugim medijima kojeg je autor treća strana. Sudionik jamči da objavljenim sadržajem nikako ne krši autorska i druga prava trećih strana. Ako dođe do kršenja prava na intelektualno vlasništvo ili drugih zaštićenih prava trećih strana, isključivu odgovornost za kršenje snosi sudionik koji je poslao sadržaj. Ako su prava trećih strana povrijeđena suprotno gore navedenim odredbama, Sudionik pristaje nadoknaditi Organizatoru svu štetu nastalu u vezi s takvim kršenjima (uključujući, ali ne ograničavajući se na potraživanja trećih strana, troškove i izdatke koje je Organizator imao tijekom obrane od takvih tužbi), te poduzeti sve odgovarajuće činjenične i pravne radnje za pomoć Organizatoru pri obrani od takvih tužbi. Sudionik će u potpunosti zaštititi Organizatora od svih radnji koje bi protiv njega mogle biti pokrenute, pružiti punu sudsku i izvansudsku zaštitu te nadoknaditi svu štetu i troškove koji Organizatoru nastanu kao posljedica povrede prava trećih osoba. Prije objave videa na INA YouTube kanalu, Organizator zadržava pravo zatražiti od Sudionika ponovnu izričitu potvrdu o davanju prava bilo u pisanom obliku ili dokumentom prema izboru Organizatora. Autorska prava sudionika prenose se na Organizatora i to zemljopisno, vremenski i po sadržaju neograničeno bez obzira na načine i tehnička rješenja uporabe, iskorištavanja, uključujući pravo na umnožavanje, distribuiranje, preradu, i priopćavanje autorskog djela. Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Organizator zadržava isključivo, neopozivo, mjesno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo na obradu i korištenje prijavljenih video materijala Sudionika preko svih internih i eksternih komunikacijskih kanala. Sudionici nagradnog natječaja sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju Pravila ovog nagradnog natječaja.

Objava rezultata

Rezultati natječaja i dobitnici će biti objavljeni 6. svibnja 2024. na Ininoj web stranici, a dobitnici su dužni javiti se u roku od 24 sata od proglašenja.

Suglasnost s pravilima natječaja i uvjetima korištenja

Sudionici nagradnog natječaja sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju Pravila ovog nagradnog natječaja.

Zaštita osobnih podataka

Za potrebe sudjelovanja u Nagradnom natječaju organizator obrađuje poslane osobne podatke sudionika i to samo one podatke nužne za pristup ovom nagradnom natječaju, a to su isključivo ime, prezime i kontakt dobitnika. Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s važećim propisima. Organizator će navedene osobne podatke obrađivati isključivo za potrebe provedbe ovog nagradnog natječaja (izbor dobitnika, obavještavanje o nagradama te preuzimanje nagrade). Po završetku nagradnog natječaja i nakon objave pobjednika podaci sudionika se brišu, a podaci pobjednika se čuvaju u bazi narednih 30 dana zbog ograničenja sudjelovanja u drugim natječajima u tom periodu nakon čega se i oni brišu. Prikupljeni podaci neće se koristiti u bilo kakve druge svrhe osim navedenog. Administrator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Administrator obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. Više informacija o zaštiti osobnih podataka nalazi se na poveznici.

U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja, isti će se prvenstveno pokušati

riješiti mirnim putem. Ukoliko mirno rješenje spora nije moguće, za rješavanje spora nadležan je sud

u Zagrebu.

Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije

odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (događaj više sile).

Obavijest o prekidu će biti objavljena na web stranici www.ina.hr