50 godina Inine proizvodnje na naftno-plinskom polju Šandrovac

  • Nesvakidašnje postignuće u okvirima svjetske naftne industrije
  • U proteklih pola stoljeća na polju Šandrovac proizvedene su količine nafte dostatne za trogodišnje potrebe Hrvatske
  • Primjenom najsuvremenijih metoda proizvodnje INA planira nastaviti s proizvodnjom na ovom polju i u nadolazećem razdoblju

Šandrovac, 30. listopada 2017. – INA je obilježila 50 godina kontinuirane proizvodnje na naftno-plinskom polju Šandrovac, nedaleko Bjelovara. O važnosti polja Šandrovac za Inu i Republiku Hrvatsku svjedoči i činjenica da su količine nafte proizvedene na njemu u proteklih pola stoljeća, 8,7 milijuna m³, dostatne da zadovolje trogodišnje Hrvatske potrebe za naftom.   

Na svečanosti kojom je INA obilježila ovaj poseban jubilej, održanoj u Upravnoj zgradi proizvodnog područja Šandrovac, prisustvovali su bivši zaposlenici kompanije koji su tijekom svojeg radnog vijeka bili zaduženi za proizvodnju na polju Šandrovac. „Srce mi uvijek zatreperi kada se vratim ovdje. Ponosan sam što sam dio ovog zavidnog povijesnog postignuća. Utkano je u to mnogo znanja, a iskustvo smo prenosili na mlađe generacije kako bi jednako uspješno mogli nastaviti tamo gdje smo mi stali.“, izjavio je tom prilikom g. Ivan Grobotek, bivši poslovođa polja Šandrovac.

INA je započela s proizvodnjom ugljikovodika na naftno-plinskom polju Šandrovac 7. srpnja 1967. Danas je ono četvrto po veličini naftno polje u Hrvatskoj, a proizvodnja ugljikovodika je kontinuirana, izuzev 10-odnevne obustave proizvodnje u studenom 1991. zbog ratne opasnosti. Iznimno je to postignuće generacija Ininih stručnjaka, osobito kad se u obzir uzme činjenica da tijekom pola stoljeća proizvodnje nije zabilježen niti jedan incident koji bi ozbiljno ugrozio sigurnost i zdravlje ljudi ili okoliš. „INA namjerava i u idućem razdoblju nastaviti s proizvodnjom na polju Šandrovac. Strategija je kompanije, uz nova otkrića, povećanje iscrpka preostalih ugljikovodika na postojećim poljima primjenom novih proizvodnih metoda. Ovo polje pokazalo se kao ozbiljan kandidat za primjenu tercijarne metode proizvodnje ugljikovodika utiskivanjem CO  u ležište tako da je u planu i širenje uspješnog Inina EOR projekta na polje Šandrovac.“, izjavio je na svečanosti obilježavanja obljetnice g. Tvrtko Perković, operativni direktor Inina Istraživanja i proizvodnje nafte i plina.

Spomenuti Inini napori trebali bi osigurati još nekoliko desetljeća proizvodnje na ovome polju, na zadovoljstvo kompanije i lokalne zajednice s kojom svih ovih godina postoji odlična suradnja. Naglasio je to i g. Josip Dekalić, načelnik Općine Šandrovac tijekom svečanosti, istaknuvši: „Bez Ine ovaj kraj se ne bi razvijao ovakvim intenzitetom. Stoga nam je drago čuti da INA planira nastavak svojih poslovnih aktivnosti na našem području. Kompanija je postala poželjan partner i aktivno se uključuje u naš kulturni, sportski i društveni život, a svojim poslovanjem značajno doprinosi i našim razvojnim projektima.“

Polje Šandrovac trenutačno dnevno proizvodi 98 m³ nafte, 66.000 m³ naftnog plina te 220.000 m³ komprimiranog plina, a INA trenutačno na njemu, kao i okolnim poljima Letičani i Bilogora, provodi razradno snimanje podzemlja (3D seizmiku) s ciljem povećanja proizvodnje.

Preuzmite povijesne fotografije polja Šandrovac u galeriji te video priču.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 495 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument