Bušotina Ivana D dovedena u trajno sigurno stanje

thumbnail

Zagreb, 21. lipnja 2023. – Radovi trajne sanacije bušotine Ivana D uspješno su završeni. Sanacija je obavljena u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, najboljim industrijskim praksama te je sama bušotina dovedena u trajno sigurno stanje za ljude i okoliš.

Radovi su se odvijali ispod morske površine uz asistenciju ronilaca i nadzor robotske ronilice. Nakon postavljanja tri cementna čepa u samu bušotinu u ukupnoj debljini od 450 m, bušotinske zaštitne cijevi su odrezane na dubini od oko dva metra ispod morskog dna te je na nju postavljena zaštitna čelična kapa. Radovi su uključivali zamjenu oštećenih dijelova ušća bušotine, provjeru integriteta kanala bušotine, rezanje oštećene kolone zaštitnih cijevi, montiranje nove bušotinske glave te trajno izoliranje proizvodnog ležišta i kanala bušotine postavljanjem cementnih barijera u skladu s propisima.

Na sanaciji je bila angažirana iskusna međunarodna kompanija za ronilačke aktivnosti CNS koja je radove izvodila pomoću plovila GSP Falcon. Višenamjensko plovilo je na lokaciji provelo 47 dana, dok je ukupno trajanje aktivnosti bilo 59 dana. Ronilačka posada je brojala 33 člana od čega 12 stalnih ronioca u saturaciji dok su ostatak činili nadzornici i prateće osoblje. Posadu je činilo ukupno 115 osoba, a na cijelom projektu bila je uključena i nekolicina domaćih kompanija.

O INA Grupi

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te važnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte, kao i distribuciji nafte i naftnih derivata. Tvrtku čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina INA danas, osim u Hrvatskoj, posluje u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Rafineriji nafte Rijeka, dok se na industrijskoj lokaciji u Sisku razvijaju održive alternativne djelatnosti. Regionalna maloprodajna mreža sastoji se od više od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR       

Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb

Phone:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr