Doneseno Rješenje Porezne uprave

Zagreb, 6. veljače – INA je danas zaprimila Rješenje Porezne uprave kojim se Inina žalba na dodatnu retroaktivnu poreznu obvezu u rafinerijskom poslovanju u iznosu od 328 milijuna kuna za 2010.iI 2011. godinu, odbacuje kao nepravodobna.

INA smatra kako je navedenu žalbu uložila u zakonski propisanom roku te će kompanija poduzeti sve dostupne pravne korake kako bi osporila Rješenje o nepravodobnosti žalbe.

Ponovo ističemo kako je INA svoju poreznu obvezu obračunala u skladu s najboljom poslovnom praksom i relevantnom regulativom, primjenjujući Međunarodne računovodstvene standarde. Stoga INA smatra kako je metodologija procjene Porezne uprave u spornom rješenju, neutemeljena.

Odluke o dodatnim retroaktivnim poreznim obvezama, zajedno s nepredvidljivim regulatornim okvirom, otežavaju poslovanje i mogućnosti ulaganja. U kontekstu rafinerijskog poslovanja to se posebno odnosi na financijski zahtjevne i kompleksne investicije poput izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 449 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument