FINANCIJSKI REZULTATI 2023.

Inini rezultati održiva su okosnica za buduća ulaganja

Ključni podaci:

  • Neto prihod od prodaje iznosio je 3,9 milijardi eura
  • CCS EBITDA iznosila je 496 milijuna eura
  • Investicijske aktivnosti na razini od 400 milijuna eura

Zagreb, 16. veljače 2024. – Nastavno na izuzetnu 2022. godinu, 2023. bila je obilježena stabilizacijom cijena ugljikovodika, što je rezultiralo nešto nižim, no i dalje snažnim rezultatima INA Grupe. CCS EBITDA bez jednokratnih stavki u 2023. iznosila je 496 milijuna eura, dok je neto dobit ostala na razini 2022. godine i iznosila oko 250 milijuna eura, između ostalog i zbog toga što u 2023. nije bilo dodatnog poreza na dobit. Glavni pokretač EBITDA-e je smanjenje realizirane cijene ugljikovodika od 28 %, pri čemu su cijene plina pale značajno više od cijena nafte.

EBITDA djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina za 2023. godinu niža je nastavno na vanjsko okruženje i umjeren pad proizvodnje te iznosi 413 milijuna eura. Proizvodnja je smanjena u skladu s očekivanjima zbog zrelosti polja i remonta provedenog na postrojenjima za obradu plina u trećem tromjesečju. S druge strane, doprinos je ostvaren na egipatskoj koncesiji East Damanhur koja je počela s proizvodnjom plina u rujnu i komercijalnim otkrićem na bušotini Veliki Rastovac-1. Sve navedeno rezultiralo je tek šest posto nižom proizvodnjom.

Rezultat djelatnosti Rafinerija i marketinga uključujući Usluge kupcima i maloprodaju poboljšan je uglavnom uslijed snažne potražnje na tržištu i pozitivnog doprinosa vlastite proizvodnje. Prodane količine Maloprodaje povećane su 19 %, uglavnom kao rezultat dobre turističke sezone, a marža ne-goriva nastavila je rasti (+33 %). Pojednostavljeni slobodni novčani tok djelatnosti u 2023. je poboljšan, ali je ostao negativan na 103 milijuna eura.

Investicijske aktivnosti iznosile su gotovo 400 milijuna eura, uključujući 85 milijuna za stjecanje dodatnih 25 % udjela u OMV-u Slovenija. Ulaganja u djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina ostala su snažna na 100 milijuna eura. Projekt nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka dostigao je 84 % ukupne završenosti. Financijska pozicija ostaje stabilna uz neto dug od 216 milijuna eura te omjer duga i kapitala od 12 % kao održiva osnova za buduća ulaganja.

Izjava Zsuzsanne Ortutay, predsjednice Uprave Ine:

“U 2023., usred posljedica tržišnih turbulencija u prethodnoj godini, globalna ekonomija pronašla je svoje uporište, označavajući razdoblje stabilnosti. Cijene energije koje su bile nepostojane zbog problema s opskrbom, sada su se ustalile, pridonoseći uravnoteženju. Unatoč neizbježnom utjecaju nižih cijena nafte i plina u našoj djelatnosti Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, ukupna izvedba kompanije ostala je otporna. INA Grupa zabilježila je pad EBITDA-e za 22 %, što je bilo i očekivano s obzirom na prevladavajuće okruženje nižih cijena. Ipak, investicijski izdaci dosegnuli su 400 milijuna eura u 2023. te su pretežno usmjereni na domaća ulaganja i širenje na slovenskom tržištu stjecanjem dodatnih 25 % udjela u OMV-u Slovenija. Napredak na ključnim projektima poput Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka bio je zamjetan, dosegnuvši 84 % dovršenosti, uz druge tekuće projekte rasta i poboljšanja učinkovitosti u svim poslovnim segmentima.

U Istraživanju i proizvodnji nafte i plina ključni remont i nadogradnje izvršeni su promptno, osiguravajući operativni kontinuitet. Inauguracija Inine prve solarne elektrane za komercijalnu proizvodnju električne energije dodala je održivu dimenziju našem energetskom portfelju, signalizirajući strateški zaokret prema obnovljivim izvorima energije. Oporavak tržišta proizvoda bio je očit, s povećanjem ukupne prodaje od osam posto i izuzetnim rastom maloprodaje od gotovo 20 %, što se pripisuje povećanoj potražnji i uspješnoj turističkoj sezoni. Usprkos fluktuacijama na tržištu i operativnim ciklusima u Rafineriji nafte Rijeka, INA je zadržala kontinuitet opskrbe, naglašavajući svoju predanost osiguravanju stabilnosti tržišta.

Gledajući unaprijed u 2024., globalno okruženje i dalje je prepuno izazova koji proizlaze iz sukoba koji su u tijeku, stvarajući neizvjesnost na tržištima diljem svijeta. Međutim, usred ovih izazova leže prilike za transformaciju energetskog sektora. INA, ojačana svojim stabilnim poslovanjem i snažnom financijskom pozicijom, ostaje predana u upravljanju kompleksnostima koje su pred nama, prihvaćajući prilike za daljnje poboljšanje i rast.”

FINANCIJSKI REZULTATI 2023.