Financijski rezultati za 2015. godinu

Ključna postignuća

  • CCS EBITDA INA Grupe iznosila je 3.669 milijuna kuna što je 9 posto više u odnosu na 2014., dok je neto dobit bez jednokratnih stavki iznosila 58 milijuna kuna
  • Trend rasta domaće proizvodnje sirove nafte se nastavlja: povećanje od 20 posto u usporedbi s 2014.
  • Stabilan financijski položaj kompanije
  • Domaća ulaganja čine preko 84 posto CAPEX-a koji iznosi ukupno 1.650 milijuna kuna
  • Rafinerijska proizvodnja porasla je za 13, a prodaja rafinerijskih proizvoda za 10 posto

Zagreb, 23. veljače 2016. – U 2015. EBITDA INA Grupe bez jednokratnih stavki porasla je za 10 posto u odnosu na 2014. godinu te je dosegla 2.952 milijuna kuna. CCS EBITDA bez jednokratnih stavki iznosila je 3.669 milijuna kuna, što je 9 posto više u odnosu na 2014. Neto dobit bez jednokratnih stavki je iznosila 58 milijuna kuna. Kompanija je u navedenom razdoblju uložila ukupno 1.650 milijuna kuna, što je stabilno imajući u vidu ukupno pogoršanje vanjskog okruženja. 

S obzirom na niske cijene nafte, INA je i u 2015. godini ostvarila stabilan rezultat u odnosu na prethodnu godinu, što se može smatrati postignućem za kompaniju koja je orijentirana na istraživanje i proizvodnju. Prepolovljene cijene Brenta utjecale su na rezultat, ali je taj negativan učinak umanjen slabljenjem kune u odnosu na američki dolar, povoljnijim okruženjem za poslovanje rafinerija i povećanom proizvodnjom ugljikovodika. Neto dug ostao je stabilan u iznosu od 3.032 milijuna kuna, dok je odnos duga i kapitala zabilježio blagi porast, ali je i dalje vrlo stabilan te iznosi 22,3%.

Neto rezultat društva isključujući učinak jednokratnih stavki iznosi 58 milijuna kuna. Gubitak Društva, iako manji nego u 2014. godini, iznosio je (1.418) milijuna kuna, pod utjecajem posebnih stavki u ukupnom iznosu od 1.476 milijuna kuna. Najveći dio tih jednokratnih stavki odnosi se na umanjenje vrijednosti imovine u segmentu Istraživanja i proizvodnje, uslijed slabljenja cijene nafte i daljnjeg nastavka sirijske krize. Dodatno umanjenje imovine u Siriji koje je utjecalo na konačni rezultat bilo je nužno i neizbježno zbog političke i sigurnosne situacije u toj zemlji, ali važno je naglasiti da je radi samo o računovodstvenoj prilagodbi koja nema novčani utjecaj. Trošak umanjenja vrijednosti, međutim, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit nije porezni odbitak. Kompanija je zadržala manji dio imovine za slučaj da se geopolitičke okolnosti promijene i omoguće povratak u Siriju.

Stalni napori segmenta djelatnosti Istraživanje i proizvodnja u remonte bušotina i optimizaciju proizvodnje, kao i privođenje proizvodnjinovih polja, rezultirali su promjenom trenda prirodnog pada proizvodnje iz prethodnih godina: ukupna proizvodnja ugljikovodika porasla je za 6 posto, a domaća proizvodnja nafte veća je za 20 posto. Operativna dobit u Segmentu ostala je pozitivna i iznosila je 372 milijuna kuna, bez obzira na utjecaj jednokratnih stavki od 1.004 milijuna kuna – najznačajnije stavke se odnose na umanjenje imovine. Kapitalna ulaganja Segmenta u 2015. iznosila su 840 milijuna kuna. Kapitalna ulaganja u Hrvatskoj iznosila su 678 milijuna kuna, dok su ulaganja u inozemstvu iznosila 162 milijuna kuna.

CCS EBITDA segmenta Rafinerije i marketing (uključujući Trgovinu na malo) bez jednokratnih stavki zabilježila je pozitivan rezultat u iznosu od 307 milijuna kuna po prvi put nakon više od pet godina, dok je EBITDA iznosila (575) milijuna kuna, što je značajno poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu. Među ostalim mjerama, promjena operativnog modela u Trgovini na malo svakako je snažan korak naprijed u cilju osiguravanja konkurentnije pozicije za Inu.Ukupna kapitalna ulaganja u 2015. godini iznosila su 613 milijuna kuna, 138 milijuna kuna više nego 2014. godine. Kapitalna ulaganja segmenta Rafinerije i marketing iznosila su 451 milijun kuna i uglavnom se odnose na logističke projekte, dok su ulaganja segmenta Trgovina na malo iznosila 161 milijun kuna, 5 milijuna kuna iznad razine 2014. godine.

“2015. bila je godina izazova za cijelu naftnu industriju, no usprkos nepovoljnom okruženju INA je uspjela osigurati povećanje CCS EBITDA za 9%, na iznos od 3.669 milijuna kuna. Neto rezultat, s druge strane, bio je pod velikim utjecajem umanjenja vrijednosti krajem godine u iznosu od 1,2 milijarde kuna. Većina umanjenja vrijednosti odnosi se na Segment Istraživanja i proizvodnje, osobito imovine u Siriji, što nema novčani utjecaj na Inino poslovanje.
Značajni napori u Segmentu djelatnosti Istraživanje i proizvodnja koji su rezultirali povećanjem proizvodnje ugljikovodika za 6%, kao i bolje rafinerijsko okruženje koje je rezultiralo povećanjem prosječne rafinerijske marže za 24%, nisu bili dovoljni da se nadoknadi učinak prepolovljene cijene Brenta na segment. Osim cijene Brenta, pad cijene plina za industrijske kupce također je utjecao na profitabilnost i razinu prodaje. Uz takve značajne vanjske čimbenike koji su van utjecaja Društva, interna optimizacija i mjere povećanja produktivnosti imaju dodatnu važnost. Restrukturiranje Trgovine na malo definitivno je jedan od glavnih koraka ostvarenih tijekom 2015. godine u smjeru povećanja produktivnosti, što je pomoglo kako bi se operativni troškovi segmenta prilagodili konkurenciji.
Ipak, imajući u vidu stalne niske cijene nafte, Društvo će trebati napraviti dodatne korake, kroz kombinaciju smanjenja kapitalnih i operativnih troškova, kako bi se osigurala buduća financijska snaga i održivost poslovanja.“, komentirao je ostvarene rezultate predsjednik Uprave Ine gospodin Zoltán Áldott.Priloženi dokument