Financijski rezultati za 2017. godinu

Ključna postignuća

  • EBITDA[1] INA Grupe iznosila je 3.215 milijuna kuna, 52% više u usporedbi s razinom iz 2016., dok je neto dobit iznosila 1.220 milijuna kuna
  • Neto dug iznosi 1.397 milijuna kuna, a odnos duga i kapitala 10,8%
  • Ukupna kapitalna ulaganja iznose 1.393 milijuna kuna
  • U odnosu na 2016., domaća proizvodnja sirove nafte i domaća proizvodnja plina na kopnu bilježe blagi rast od 2, odnosno 3%

Zagreb, 20. veljače 2018. – INA Grupa ostvarila je povećanje prihoda u svim djelatnostima, za 20% u usporedbi s 2016. godinom. Ovaj porast, zajedno s rezultatom mjera optimiziranja iz prethodnih razdoblja, doveo je do EBITDA u iznosu od 3.215 milijuna kuna, što predstavlja porast od čak 52% u odnosu na 2016. godinu. Tako snažan operativni rezultat odrazio se i na neto dobit koja je porasla na 1.220 milijuna kuna u 2017. godini, u usporedbi sa neto dobiti od 101 milijun kuna ostvarenom u 2016. godini.

Istraživanje i proizvodnja u pozitivnom vanjskom okruženju s 24% većom cijenom Brenta te zajedno s višim ostvarenim cijenama plina i blagim povećanjem domaće proizvodnje na kopnu povećali su dobit iz poslovanja za 42% na 1.666 milijuna kuna.

Rafinerije i marketing uklj. Trgovinu na malo ostvarili su bolji financijski rezultat; u pozitivnom vanjskom okruženju viših marži i povećanja prodaje ostvarena je CCS EBITDA bez jednokratnih stavki u iznosu od 806 milijuna kuna, u usporedbi s 350 milijuna kuna u 2016. godini. Prodaja Trgovine na malo porasla je zahvaljujući širenju mreže u BiH i blagom ekonomskom oporavku, uz pozitivan razvoj prodaje premium goriva i robe široke potrošnje.

Kapitalna ulaganja ostaju snažna i iznose 1.393 milijuna kuna, što je na razini prethodne godine, pri čemu je povećano ulaganje u Hrvatskoj. Neto dug istovremeno je smanjen na 1.397 milijuna kuna, a omjer duga i kapitala na 10,8%.

Izjava predsjednika Uprave Ine gospodina Zoltána Áldotta:
„U 2017. godini INA Grupa ostvarila je jedan od najboljih rezultata u svojoj novijoj povijesti. Pokazali smo sposobnost da iskoristimo prednosti povoljnog vanjskog okruženja s višim cijenama ostvarivši EBITDA u iznosu većem od 3,2 milijarde kuna, što je rast od 52% u usporedbi s 2016. godinom.

Definirali smo dva osnovna stupa našeg poslovanja, od kojih je jedan fokusiran na rast, a drugi na operativnu izvrsnost i vrhunsku učinkovitost. Uspjeli smo u oba područja. Inin fokus na jačanje prodajnih aktivnosti doveo je do porasta prihoda za 20% u usporedbi s 2016. godinom. Veleprodaja derivata (povećanje od 12%), maloprodaja (povećanje od 4%) i trgovina prirodnim plinom (povećanje od 8%) doprinijeli su poboljšanju prodaje i dodatnim pozicioniranjem Ine kao vodećeg igrača na svim našim ključnim tržištima. Kontinuirane mjere učinkovitosti provedene u posljednje dvije godine bile su osnove na kojima možemo isporučiti novu vrijednost čak i u uvjetima niskih cijena. Izdaci za kapitalne investicije ostaju na visokim razinama od 1,4 milijarde kuna, u skladu s prethodnom godinom, uz povećanje ulaganja u Hrvatskoj.
Zahvaljujući našem integriranom poslovnom modelu ostvarili smo snažan slobodni novčani tok uz značajan doprinos Istraživanja i proizvodnje kojem je pogodovalo pozitivno vanjsko okruženje zajedno s umjerenim povećanjem proizvodnje domaće nafte. Iako smo suočeni s prirodnim padom proizvodnje na našim zrelim poljima, učinili smo značajne napore kako bismo povećali proizvodnju na njima iskorištavajući njihov maksimalan potencijal implementacijom koncepta Optimizacije proizvodnje na postojećim poljima (Full Field Optimization – FFO) i uspješnim obavljanjem raznih rudarskih radova, što je rezultiralo porastom domaće proizvodnje nafte na razine od prije 10 godina.

Rafinerije i marketing ostvarili su snažnu EBITDA s pozitivnim novčanim tokom, što je najbolji rezultat u zadnjih deset godina, pokazujući ne samo našu sposobnost iskorištenja pozitivnog okruženja s višim rafinerijskim maržama, već i niz naših napora u drugim operativnim aktivnostima i mjerama učinkovitosti. Ove aktivnosti rezultirale su uvođenjem dvaju novih goriva, snažnim pozicioniranjem na hrvatskom tržištu, povećanom prodajom na svim tržištima te rekordnim količinama u riječkoj logistici, uz naglasak na sigurnost i okoliš. Provođenje opcija koje će naše poslovanje u području Rafinerija i marketinga učiniti dugoročno održivim i profitabilnim je jedan od glavnih izazova s kojim ćemo se susresti. Imajući to na umu, moramo istaknuti rezultate Rafinerije nafte Sisak koji nastavljaju opterećivati učinak Rafinerija i Marketinga s negativnim rezultatom iz poslovanja u iznosu od 207 milijuna kuna u 2017. godini i 264 milijuna kuna u prethodnoj godini.

Vjerujemo da je kvalitetan portfelj, zajedno s visokom kvalitetom usluga u našoj maloprodajnoj mreži, jezgra našeg integriranog poslovnog modela s obzirom na to da pruža mogućnost optimizacije na ovom visoko konkurentnom tržištu. Stoga neprestano ulažemo u uvođenje novih i dodatnih usluga na našim benzinskim postajama prilagođenim potrebama i zahtjevima naših kupaca.
Iako smo znatno poboljšali naš rezultat smanjujući razinu neto duga na povijesno niske godišnje razine, još uvijek trebamo biti spremni na brze prilagodbe da bismo mogli uspješno upravljati poslovanjem u nesigurnom, kompleksnom i volatilnom okruženju.“


[1]EBITDA = EBIT + amortizacija + vrijednosno usklađenje + rezerviranjaPriloženi dokument