Financijski rezultati za 2020. godinu

 

Vanjsko okruženje značajno utjecalo na financijske rezultate INA Grupe

 • Nekoliko kriza pogodilo je globalno gospodarstvo u 2020. godini, uključujući smanjenu potražnju zbog krize uzrokovane Covidom-19 i nagli pad cijena ugljikovodika, što se negativno odrazilo na financijske rezultate Ine.
 • INA je uvela financijske i operativne mjere kako bi osigurala likvidnost i stabilnost kompanije te sačuvala sredstva za strateška ulaganja.
 • Nastavlja se projekt izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka.
 • Ključna postignuća
  • Neto prihod od prodaje iznosi 14.788 milijuna kuna
  • CCS EBITDA bez jednokratnih stavki iznosi 1.783 milijuna kuna
  • CAPEX iznosi 1.282 milijuna kuna
  • Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti iznosi 2.198 milijuna kuna

 

Zagreb, 18. veljače, 2020. – Godina iza nas, 2020., bila je kao jedna od najizazovnijih godina za svjetsko gospodarstvo pa tako i za Inu. Neovisno o djelomičnom oporavku tržišta nafte u drugoj polovici 2020. godine, cijene nafte i plina bile su u prosjeku za više od 30 % niže u odnosu na 2019. To je značajno utjecalo na rezultat Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, no stroga ograničenja kretanja i značajan pad ekonomske aktivnosti, prouzročen ograničenja vezanim uz Covid-19, također su utjecali i na rezultat rafinerijskog poslovanja i maloprodaje.

Pravovremena reakcija kompanije na promjene u makro okruženju pomogla je u zadržavanju pozitivnog novčanog tijeka i osiguranju stabilnog financijskog položaja. Rezultat poslovanja kretao se u skladu s pogoršanim okruženjem te je CCS EBITDA bez jed. stavki INA Grupe pala na 1.783 milijuna kuna. Na rezultat su značajno utjecale i nenovčane jednokratne stavke.

Poslovanje Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, koje tradicionalno najviše doprinosi rezultatu, obilježeno je kombinacijom spomenutog pada realiziranih cijena od 32 % te 13 % niže proizvodnje zbog prirodnog pada. To je dovelo do EBITDA djelatnosti od 1.013 milijuna kuna. CCS EBITDA bez jed. stavki Rafinerija i marketinga, uključujući Usluge kupcima i maloprodaju ostala je snažna na 639 milijuna kuna u 2020. godini, uglavnom zbog doprinosa Maloprodaje, iako je ostvareni rezultat djelatnosti ostao negativan te su na njega dodatno utjecali jednokratni troškovi vezani uz transformaciju lokacije u Sisku. Rezultat maloprodaje i prodanih količina smanjeni su uslijed slabije turističke sezone i ograničenja kretanja, pri čemu se 16 % smanjena količina na godišnjoj bazi ipak može smatrati snažnim rezultatom s obzirom na izazovno okruženje.

Ulaganja su također prilagođena kako bi se očuvala financijska stabilnost kompanije, što je rezultiralo 40 % nižim neto dugom u usporedbi s 2019. te omjerom duga i kapitala od 14,7 %, dok je istovremeno INA ostala predana strateškim projektima.

 

Izjava predsjednika Uprave Ine, gospodina Sándora Fasimona:

„INA Grupa je u 2020. godini uspjela zadržati stabilnu financijsku situaciju i nastaviti sa strateškim projektima, unatoč činjenici da je godina bila nepredvidiva i izazovna za mnoge segmente svjetske ekonomije, a naftna i plinska industrija bila je među jače pogođenima.

Nepredviđeni pad cijena ugljikovodika, isprva potaknut nesuglasicama članicama OPEC+, a zatim produbljen pandemijom COVID-19, utjecao je čak i na najveće igrače u naftnoj i plinskoj industriji. Pravovremena reakcija menadžmenta Ine, uključujući odgodu nekritičnih ulaganja i brojne aktivnosti interne optimizacije, omogućili su nam da osiguramo financijski položaj kompanije. Takvom smo reakcijom zaštitili naša dugoročna strateška ulaganja, kao što je projekt izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka u Rijeci, koja će osigurati održivost poslovanja u budućnosti.

Kad je riječ o rezultatima za 2020. godinu, na njih su uglavnom utjecali vanjski čimbenici, uz pad cijena proizvoda i tržišne potražnje. Tijekom ljetnih mjeseci postignut je pozitivan rezultat zahvaljujući nešto boljoj turističkoj sezoni od očekivane, međutim, sveukupni učinak na 2020. godinu rezultirao je lošijim rezultatima. Istraživanje i proizvodnja imali su 32 % niže ostvarene cijene ugljikovodika, na što je dodatno utjecala niža proizvodnja. U takvom okruženju smanjenje prodajnih količina maloprodaje od 16 % može se smatrati solidnim rezultatom, s obzirom na to da je INA zadržala svoj tržišni udio na glavnim tržištima.

 

Prilagodbom gospodarstva na pandemiju koja i dalje traje, cijene nafte i plina počele su se oporavljati krajem 2020. godine, ali povratak naftne i plinske industrije na razinu prije krize neće biti brz. Stoga će INA nastaviti sa svojim strateškim projektima i prilagodbom novom okruženju, jačajući naš budući potencijal rasta.“

 

 

 width=

 

 width=

 

 width=

 

 width=

 

 

Istraživanje i proizvodnja nafte i plina – Neto prihod od prodaje smanjio se u 2020. godini u odnosu na 2019. te iznosi 2.188 milijuna kuna, dok kapitalna ulaganja iznose 442 milijuna kuna, od čega 349 milijuna u Hrvatskoj. Pad prosječne cijene ugljikovodika za 32 % negativno je utjecao na prihod od prodaje.

Domaća proizvodnja sirove nafte bila je niža kao rezultat prirodnog pada i povećanog udjela vode u proizvodnji na glavnim poljima. Međutim, proizvodnja sirove nafte u Egiptu veća je za 3 % u 2020. Nešto veću proizvodnju na koncesijama North Bahariyi i East Yidma neutralizirala je niža proizvodnja na poljima Ras Qattara i West Abu Gahradig. Razina ulaganja smanjila se u odnosu na 2019. godinu, kao rezultat preraspodjele projekata zbog smanjenja cijena Brenta i pandemije COVID-19. INA poduzima aktivnosti kako bi ublažila negativne trendove. Tako je na polju Izabela tijekom listopada dovršeno bušenje istražne bušotine Irena-2 te je završeno testiranje kojim je potvrđen pronalazak plina. Na polju Drava-02 uspješno je završeno testiranje bušotine Jankovac-1 te se očekuje odluka o komercijalnom otkriću, dok je na polju Drava-03 sredinom rujna započelo snimanje seizmike na poligonu Crnac Zapad.

 

 

 width=

 

 width=

 

 width=

 

 

Rafinerije i marketing, uključujući Usluge kupcima i maloprodaju – Neto prihod od prodaje je u 2020. iznosio je 14.153 milijuna kuna. Negativni ostvareni rezultat odražava nagli pad cijena Brenta i cijena proizvoda, uzrokujući negativnu promjenu vrijednosti zaliha.  CCS EBITDA bez jednokratnih stavki narasla je za 15 % na iznos od 639 milijuna kuna, uglavnom zbog boljeg rezultata Maloprodaje. Rafinerijske marže i dalje su pod pritiskom zbog manje povoljnih marži na ključne proizvode.

Prerada je bila niža za 399 kilotona u 2020. godini zbog planirane optimizacije Rafinerije nafte Rijeka tijekom studenog i prosinca zbog nepovoljnih vanjskih uvjeta i negativnih rafinerijskih marži povezanih s pandemijom Covida-19. Nadalje, ukupne maloprodajne količine od 938 kilotona manje su za 16 % u odnosu na isti period prošle godine zbog negativnih posljedica zabrane kretanja u svijetu i slabije turističke sezone.

Ukupna kapitalna ulaganja iznosila su 748 milijuna kuna. Kapitalna ulaganja u Rafinerijama i marketingu iznosila su 622 milijuna kuna, uglavnom kao posljedica projekata izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka i Propan propilen spliter te djelomično kao posljedica ulaganja u projekt Biorafinerije. Kapitalna ulaganja u Uslugama kupcima i maloprodaji iznosila su 126 milijuna kuna s fokusom na rekonstrukciju i implementaciju koncepta Fresh Corner.

Na dan 30. lipnja 2020. godine INA Grupa upravljala je mrežom od 505 maloprodajnih mjesta.

 

 

 width=

 

 width=

 

 width=

 

 width=