Imenovan novi izvršni direktor za financije u Ini

Zagreb, 24. prosinca 2015. – Uprava Ine donijela je odluku o imenovanju dr. Ákosa Székelyja na poziciju izvršnog direktora za financije s danom 1. veljače 2016. Dr. Székely zamijenit će g. Andrása Huszára koji je tu funkciju obavljao od siječnja 2010. godine.

Dr. Ákos Székely je tijekom dugogodišnje karijere obavljao brojne funkcije u financijama, kontrolingu i upravljanju rizicima, a MOL Grupi se pridružio 2013. kao izvršni direktor za financije u članicama Grupe u Mađarskoj (TVK, Petrolszolg, Geoinform, Moltrans), Slovačkoj (SMAO, SlovnaftTrans) i Francuskoj (CEO-TVK France). Od svibnja 2015. bio je na poziciji izvršnog direktora za financije u mađarskom Molu, odgovoran za financije i IT.

Diplomirao je 1999. godine na budimpeštanskom Sveučilištu ekonomskih znanosti, Fakultet upravljanja i poslovne administracije, s doktorskim radom na temu upravljanja rezultatima.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 438 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument