INA donijela odluku o provedbi novog modela upravljanja maloprodajnom mrežom

  • Provedba novog modela upravljanja maloprodajnom mrežom kreće 1. prosinca 2015., dok će INA MS na upravljanje preuzeti benzinske postaje 1. veljače 2016.
  • Materijalni uvjeti za radnike INA MS prilagođeni su tržištu rada, ali su i dalje iznad prosjeka konkurencije na tržištu maloprodaje naftnih derivata
  • Tvrtka INA MS dio je INA Grupe i u stopostotnom je vlasništvu Ine

Zagreb, 23. studenog 2015. – Nastavno na Sporazum o poslovno održivom modelu upravljanja maloprodajnom mrežom kojeg su ljetos potpisali sindikati, Radničko vijeće, INA i INA Maloprodajni servisi d.o.o. (INA MS) te odaziv radnika kojima je ponuđen prelazak u tvrtku INA MS, Uprava Ine donijela je odluku o početku provedbe novog modela upravljanja maloprodajnom mrežom s danom 1. prosinca 2015.

Ponudu za  prelazak u novu tvrtku prihvatilo je 69 posto radnika, što im je osiguralo kontinuitet staža, materijalna prava prilagođena tržištu rada, no i dalje konkurentna primanjima na maloprodajnom tržištu te šestomjesečno obeštećenje razlike plaće. Radnici koji nisu željeli prijeći u novu tvrtku bit će zbrinuti sukladno kolektivnom ugovoru te će dobiti otpremninu u iznosu značajno višem od hrvatskog prosjeka. Oko 700 nepopunjenih radnih mjesta prodavača bit će popunjeno novim zapošljavanjem s tržišta rada kako bi INA MS osigurali nesmetani rad svih benzinskih postaja. Na natječaj je pristiglo više od 4500 molbi.

Tvrtka INA MS dio je INA Grupe i u stopostotnom je vlasništvu Ine te će 1. veljače 2016. preuzeti na upravljanje sve benzinske postaje osim 60 postaja koje su na osnovi ranijih odluka Uprave predane ili će biti predane na upravljanje poduzetnicima u okviru modela „Postani poduzetnik“.

Zadržavanje razine kvalitete usluge ključni je preduvjet uspješne realizacije novog modela, što će omogućiti Ini da bude konkurentnija na maloprodajnom tržištu te će otvoriti prostor za nastavak snažnog investicijskog ciklusa koji je započeo prije nekoliko godina. Maloprodaja je jedna od temeljnih djelatnosti Ine te kompanija i dalje nastavlja razvijati svoju maloprodajnu mrežu kroz kapitalna ulaganja u benzinske postaje te unapređenje kvalitete usluga.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 438 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument