INA objavila financijske rezultate za 2014.

Ključna postignuća

  • Neto dobit INA Grupe (bez jednokratnih stavki[1]) iznosila je 344 milijuna kuna
  • Neto zaduženost je smanjena za daljnjih 37% na razinu od 2.991 milijuna kuna dok je neto omjer duga i kapitala smanjen na 20,4% u odnosu na 27,0% krajem 2013.
  • Značajna razina ulaganja od 1.691 milijuna kuna
  • Povećanje proizvodnje sirove nafte od 5%, prvi puta u više od deset godina

 
Zagreb, 14. veljače 2015. – Dobit iz osnovne djelatnosti bez jednokratnih stavki INA Grupe u 2014. iznosila je 523 milijuna kuna, dok je EBITDA[2] bez jednokratnih stavki iznosila 2.699 milijuna kuna. Neto dobit (bez jednokratnih stavki) iznosila je 344 milijuna kuna.

Razina ulaganja dosegla je iznos od 1.691 milijuna kuna. Ulaganja su uglavnom bila usmjerena na istraživanje i proizvodnju u Hrvatskoj.

Kako bi se nadoknadili učinci nepovoljnih regulatornih promjena, poduzete su mjere koje su rezultirale daljnjim poboljšanjem već stabilne financijske pozicije, smanjujući neto zaduženost za daljnjih 37% na razinu od 2.991 milijuna kuna, a neto omjer duga i kapitala na 20,4% u odnosu na 27,0 % krajem 2013.

Na rezultat je utjecalo daljnje umanjenje vrijednosti imovine u Siriji u iznosu od 1,6 milijardi kuna, što nije imalo izravni novčani učinak, ali se provodi u skladu s ranijom dobrom poslovnom praksom, kao i značajan pad cijene Brent nafte te 395 milijuna kuna umanjenja vrijednosti segmenta Rafinerije i Marketing. Također, retroaktivan porez za rafinerije (za 2010. i 2011.) opteretio je rezultat s dodatnih 325 milijuna kuna u 2014. godini.

Trošak umanjenja vrijednosti, međutim, u skladu sa Zakonom o porezu na dobit nije porezni odbitak.

Treba naglasiti kako su negativne regulatorne odluke imale znatan i kontinuirano negativan učinak na poslovanje segmenta Istraživanje i proizvodnja. Kombinirani učinak prisilne prodaje plina, smanjenje regulirane cijena plina i udvostručenje naknada za eksploataciju dosegao je više od 750 milijuna kuna. Posljedično je ostvarena niža cijena ugljikovodika, koja je također bila pod utjecajem znatnog pada cijena Brent-a u drugoj polovici godine.
Stalni napori segmenta Istraživanje i proizvodnja u cilju kompenziranja prirodnog pada proizvodnje rezultirali su povećanjem proizvodnje sirove nafte, prvi puta u više od deset godina, uz poboljšanje od 5% u odnosu na 2013. Nadalje, proizvodnja ugljikovodika porasla je za značajnih 5 mboe/dnevno (milijuna barela ekvivalenata nafte dnevno) u posljednjem kvartalu zbog uspješnih razradnih aktivnosti na kopnu i podmorju.

Segment Rafinerije i Marketing uložio je napore kako bi povećao produktivnost i poboljšao tržišnu poziciju Ine, ali je rezultat i dalje pod utjecajem kontinuiranog izazovnog europskog rafinerijskog okruženja i daljnjeg gospodarskog usporavanja u Hrvatskoj i ostalim ključnim tržištima Ine, što je za posljedicu imalo pad prodaje. Unatoč navedenim negativnim utjecajima, prodaja u zemlji ostala je stabilna.

Kompanija je nastavila s poboljšanjima u pogledu zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša u skladu s povećanom svjesnosti o važnosti promoviranja kulture sigurnosti na radu.

G. Zoltán Áldott, predsjednik Uprave Ine, rekao je kako je usprkos značajnim izazovima uzrokovanih regulatornim promjenama, kao i značajnom padu cijena nafte i plina, INA povećala dobit iz osnovne djelatnosti prilagođenu za učinke zaliha i jednokratnih stavki za 15%, uz istovremeno daljnje jačanje financijskog položaja. „Potrebno je istaknuti da utjecaj regulatornih promjena u segmentu Istraživanja i proizvodnje u kombinaciji s još jednim porezom vezanim za rafinerijsko poslovanje premašuje 1,1 milijardu kuna, što mora biti ublaženo internim mjerama učinkovitosti. Iako je u takvom nepovoljnom okruženju naš EBITDA smanjen za 30%, ipak smo održali naše investicije na razini od 1,7 milijardi kuna, razini višoj od prosjeka u posljednje dvije godine.
Ponosni smo što smo povećali našu proizvodnju nafte za 5%, što se nije dogodilo više od deset godina, unatoč gotovo potpunom nedostatku istražnih koncesija u Hrvatskoj. S druge strane, segment Rafinerija i marketinga i dalje je opterećen nepovoljnim rafinerijskim maržama, kao i manjim prodanim količinama uslijed produžene ekonomske depresije.
Pa ipak, na rezultate je negativno utjecalo daljnje umanjenje vrijednosti imovine u Siriji čime se investicijska vrijednost ovog projekta svodi na mali dio izvorne vrijednosti. Nakon razgovora s menadžmentom i revizorima, zaključeno je da je umanjenje neizbježno, obzirom na činjenicu da je politička i sigurnosna situacija u Siriji postala još složenija te da bi Inin potencijalni povratak u ovo poslovanje mogao potrajati dulje vrijeme.
Imajući u vidu nepovoljne regulatorne promjene i niske razine cijena nafte, dodatno smo ojačali svoju financijsku disciplinu te smo spremni za daljnju optimizaciju aktivnosti Ine u narednom razdoblju kako bi se osigurala održivost poslovanja i daljnje stvaranje vrijednosti.“ – zaključio je g. Áldott.


[1] Jednokratne stavke odnose se pretežno na umanjenje vrijednosti imovine u Siriji, umanjenje vrijednosti u segmentu Rafinerije i marketing i retroaktivni porez za rafinerije
[2] EBITDA= EBIT + amortizacija + ispravak vrijednosti + rezerviranjaPriloženi dokument