INA objavila financijske rezultate za prvih devet mjeseci 2014. godine

Ključna postignuća

  • dobit iz poslovanja povećana za 45% u usporedbi s 2013.
  • neto dobit porasla za 51% u usporedbi s 2013.
  • neto zaduženost smanjena za 30% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok se omjer duga i kapitala smanjio na 22,3%
  • porast ulaganja za 7%
  • povećana proizvodnja nafte za 2%

Zagreb, 30. listopada 2014. – Dobit iz poslovanja te neto dobit INA Grupe u prvih devet mjeseci 2014. iznosile su 1.042 milijuna kuna i 583 milijuna kuna, što je 45% i 51% više u usporedbi s 2013. godinom. Dobit iz poslovanja i neto dobit su povećane usprkos nepovoljnom vanjskom okruženju segmenta Rafinerije i Marketing i regulatornom opterećenju segmenta Istraživanje i proizvodnja. EBITDA je dosegla 2.391 milijuna kuna u prvih devet mjeseci 2014.

Operativni novčani tijek dosegao je razinu od 2.022 milijuna kuna u prvih devet mjeseci 2014. Financijski položaj kompanije ponovno je poboljšan s neto zaduženošću koja se smanjila na iznos od 4.010 milijuna kuna, što je 30% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok se omjer duga i kapitala smanjio na 22,3%.
U istom razdoblju INA je povećala kapitalna ulaganja za 7% na razinu od gotovo 1,1 milijarde kuna. Većina ulaganja ostvarena je u Hrvatskoj, uglavnom u istraživanju i proizvodnji.

Usprkos navedenom, stroga kontrola troškova i daljnja optimizacija Ininih aktivnosti bit će potrebne i u narednom periodu, kako bi se osiguralo održivo poslovanje i daljnje stvaranje vrijednosti za sve dionike.
Komentirajući rezultate za prvih devet mjeseci, Inin predsjednik Uprave g. Zoltán Áldott je rekao kako je kompanija ostvarila značajno višu dobit iz poslovanja i neto dobit u prvih devet mjeseci 2014. u usporedbi s istim razdobljem prošle godine (porast od 45% i 51%) unatoč  nepovoljnim regulatornim promjenama u segmentu Istraživanja i proizvodnje (prisilna prodaja plina, prenošenje opskrbe kućanstava na HEP po reguliranoj cijeni plina, povećanje naknada za eksploataciju) koje su utjecale na rezultate kompanije u spomenutom razdoblju u iznosu od 591 milijun kuna.
„Naša usredotočenost na pouzdano, stabilno i  učinkovitije poslovanje odražava se kroz povećanje proizvodnje sirove nafte u segmentu Istraživanja i proizvodnje, poboljšanu strukturu prodaje i nižu potrošnju energije u segmentu Rafinerija i marketinga, te daljnju modernizaciju i unaprjeđenje učinkovitosti u segmentu Trgovine na malo.
Glavni cilj menadžmenta je provoditi najprimjereniju razvojnu strategiju za Inu osiguravajući visok rast, pri čemu istraživanje i proizvodnja predstavljaju ključni pokretač, kako domaćih, tako i međunarodnih aktivnosti. U skladu s tim, ulaganja smo povećali za 7%, na gotovo 1,1 milijardu kuna, od čega je većina uložena u Hrvatskoj.“ – zaključio je  Áldott.

Više detalja pronađite u privitku.

S poštovanjem,
Sektor korporativnih komunikacijaPriloženi dokument