INA objavila financijske rezultate za prvih devet mjeseci 2016.

Ključna postignuća

  • CCS EBITDA INA Grupe bez jednokratnih stavki iznosila je 1.559 milijuna kuna
  • Proizvodnja sirove nafte povećana za 11 posto u usporedbi s prvih 9 mjeseci 2015.
  • Ukupna ulaganja, od kojih je 90 posto uloženo u Hrvatskoj, iznose 968 milijuna kuna
  • INA je otkupila dodatni vlasnički udjel u Energopetrolu

Zagreb, 28. listopada 2016. – U prvih devet mjeseci 2016. EBITDA INA Grupe bez jednokratnih stavki iznosila je 1.568 milijuna kuna, a CCS EBITDA bez jednokratnih stavki iznosila je 1.559 milijuna kuna. Neto dobit bez jednokratnih stavki je iznosila 457 milijuna kuna. Unatoč vrlo izazovnom vanjskom okruženju, kompanija je u tom razdoblju uložila ukupno 968 milijuna kuna. Uz redovne poslovne projekte, INA je otkupila dodatni vlasnički udjel u Energopetrolu.

Inini rezultati rastu iz tromjesečja u tromjesečje tijekom 2016., iako su i dalje niži u usporedbi s  istim razdobljem 2015. godine. Uzme li se u obzir činjenica da se ostvarena cijena ugljikovodika smanjila za 27% u odnosu na prvih devet mjeseci 2015., smanjenje neto dobiti od 10% predstavlja stabilan rezultat u trenutnom okruženju.

Proizvodnja segmenta istraživanje i proizvodnja ostaje glavni generator novca, pri čemu je rast proizvodnje nafte od 11% kompenzirao prirodni pad proizvodnje plina, uglavnom na Jadranu.

Segment Rafinerije i marketing nastavlja poslovati u nešto manje poticajnom okruženju; prosječna rafinerijska marža gotovo se prepolovila u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ipak, CCS operativni rezultat segmenta Rafinerije i marketing (uključujući Trgovinu na malo) znatno je poboljšan, te iznosi (37) milijuna kuna. Prodaja rafinerijskih proizvoda na regionalnom tržištu je porasla, a slovensko tržište prednjači sa 14%-tnim povećanjem u odnosu na prvih devet mjeseci 2015. godine.

Na cjelokupan rezultat poslovanja utjecale su jednokratne stavke koje se odnose na isplatu otpremnina vezanih za novi poslovni model Trgovine na malo, u iznosu od 281 milijuna kuna (na razini EBITDA). Financijski položaj Društva ostaje stabilan, s neto dugom i omjerom duga i kapitala tijekom prvih devet mjeseci 2016. u iznosu od 3.096 milijuna kuna, odnosno 22,4%. Navedeno je ostvareno uštedama u svim segmentima i funkcijama u iznosu od oko milijarde kuna, što će uspješno ublažiti nepovoljne vanjske utjecaje smanjenja cijene nafte, kao i prosječnih rafinerijskih marži do kraja godine. Osim redovitih poslovnih projekata, INA je otkupila dodatni vlasnički udjel u Energopetrolu te sada ima upravljačku kontrolu u kompaniji, čime se dodaje vrijednost maloprodajnom poslovanju.

U prvih devet mjeseci 2016. godine EBITDA Segmenta djelatnosti Istraživanje i proizvodnja bez jednokratnih stavaka dosegla je 1.602 milijuna kuna, što je posljedica manje cijene Brenta i prirodnog plina. Cijena plina manja je zbog smanjenja cijene plina za kućanstva, kao i veće tržišne konkurencije. Kapitalna ulaganja segmenta u razdoblju od prvih devet mjeseci 2016. godine iznosila su 526 milijuna kuna. Kapitalna ulaganja u Hrvatskoj iznosila su 452 milijuna, dok su ulaganja u inozemstvu iznosila 75 milijuna kuna.

U prvih devet mjeseci 2016. CCS EBITDA segmenta Rafinerije i marketing (uključujući Trgovinu na malo) bez jednokratnih stavki iznosila je 184 milijuna kuna, dok je EBITDA iznosila (10) milijuna kuna. Na rezultat je utjecalo vanjsko okruženje zajedno s internim uštedama na operativnim troškovima, diversifikacija portfelja sirove nafte, kao i pozitivno poslovanje maloprodaje uključujući segment ne-goriva,  uz smanjene jedinične prodajne marže. Kapitalna ulaganja segmenta Rafinerije i marketing iznosila su 335 milijuna kuna, prvenstveno zbog projekata održavanja, usklađivanja i ulaganja provedenih do trećeg tromjesečja 2016. tijekom remonta Rafinerije nafte Rijeka, zajedno sa nastavkom ulaganja u logističke razradne projekte i kupnju opreme. Kapitalna ulaganja Trgovine na malo iznosila su 87 milijuna kuna, što je 22 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Izjava predsjednika Uprave Ine gospodina Zoltána Áldotta: „U trećem tromjesečju 2016. INA je ostvarila snažan rezultat sa EBITDA bez jednokratnih stavki u iznosu od 845 milijuna kuna, što je povećanje od 16% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, unatoč još uvijek izazovnom vanjskom okruženju. U prvih devet mjeseci 2016. neto dobit bez jednokratnih stavki iznosila je 457 milijuna kuna, što je na razini istog razdoblja prošle godine. Naša inicijativa vezana za uštede započela je u prvom tromjesečju 2016. te nam je osigurala stabilnu financijsku poziciju s omjerom duga i kapitala od 22% i omogućila kapitalna ulaganja od gotovo 1 milijarde kuna, na razini prošlogodišnjih. Domaća proizvodnje nafte i dalje raste, za 15% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prodaja derivata je na prošlogodišnjoj razini, a na nekim regionalnim tržištima bilježi se i rast. Otkup dodatnog vlasničkog udjela u Energopetrolu dodao je vrijednost maloprodajnom poslovanju.

U slabom naftnom i plinskom okruženju sa skromnim rafinerijskim maržama oprezan pristup prema novim ulaganjima i operativnim troškovima ostaje imperativ. Iako se financijska pozicija znatno poboljšala u odnosu na prethodne godine, još uvijek zahtijeva pažnju menadžmenta. Ipak, nastavljamo s pripremama i ulaganjima koja su nužna za postrojenje za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka, najveće pojedinačno domaće ulaganje Ine ikad, kao i jedno od najvećih ikad u Hrvatskoj.“Priloženi dokument