INA objavila financijske rezultate za prvo polugodište 2015.

  • U prvih šest mjeseci 2015. dobit iz osnovne djelatnosti INA Grupe povećana je za 33 posto u usporedbi s istim razdobljem 2014. i iznosi 714 milijuna kuna
  • Nastavljen trend rasta domaće proizvodnje sirove nafte: povećanje od gotovo 20 posto u usporedbi s prvom polovicom 2014.
  • Stabilan financijski položaj kompanije uz daljnje smanjenje neto duga od 14 posto u usporedbi s prvih polugodištem 2014.
  • Domaća ulaganja čine preko 82 posto CAPEX-a koji iznosi 549 milijuna kuna
  • Rafinerijska proizvodnja porasla je za 3 posto, a prodaja rafinerijskih proizvoda za 4 posto

Zagreb, 30. srpnja 2015. – CCS EBITDA INA Grupe u prvih šest mjeseci 2015. iznosila je 1.636 milijuna kuna, odnosno 4 posto više nego u istom razdoblju 2014., a CCS operativna dobit dosegla je 819 milijuna kuna, što je 27 posto više nego u prvoj polovici 2014. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 328 milijuna kuna. Kompanija je u navedenom razdoblju uložila ukupno 549 milijuna kuna, od čega 453 milijuna u Hrvatskoj, a 96 milijuna u inozemstvu.  

Rezultat INA Grupe u prvom polugodištu 2015. pokazao se stabilnim u izazovnom okruženju: zabilježen je porast CCS EBITDA od 4 posto unatoč značajno lošijem okruženju za Segment istraživanja i proizvodnje koji je primarni generator novca Društva, te gotovo prepolovljenim cijenama nafte. Također, neto dug je smanjen za dodatnih 14 posto u usporedbi s prvim polugodištem 2014., što je poboljšalo financijski položaj kompanije i omjer duga i kapitala.

U Segmentu djelatnosti istraživanja i proizvodnje nastavljen je trend rasta domaće proizvodnje sirove nafte unatoč nepostojanju novih istraživačkih polja. Porastom proizvodnje u RH od gotovo 20 posto dan je doprinos povećanju od šest posto ukupne proizvodnje ugljikovodika. Ovaj rezultat može se prije svega pripisati kontinuiranom remontu i poboljšanju učinkovitosti bušotina te dodatnoj proizvodnji polja Hrastilnica. Proizvodnja prirodnog plina također je porasla i to za četiri posto u usporedbi s prvih šest mjeseci 2014. EBITDA je dosegla 1.635 milijuna kuna, dok su na ukupan rezultat negativno utjecale snižene cijene sirove nafte i nepovoljne regulatorne promjene u vidu dodatnog smanjenja regulirane cijene plina i udvostručenih naknada za eksploataciju. Kapitalna ulaganja u ovom segmentu u prvih pola godine iznosila su 335 milijuna kuna, od čega je u Hrvatskoj uloženo 252 milijuna, a u inozemstvu 83 milijuna.

Segment djelatnosti rafinerije i marketing (uključujući Trgovinu na malo) poboljšao je rezultat za 94 posto u usporedbi s prvom polovicom 2014. te je gubitak smanjen na 22 milijuna kuna. Ovo poboljšanje rezultat je vanjskih faktora kao što su pad cijene Brent nafte koji je pozitivno pridonio nižim materijalnim troškovima i nižim troškovima vlastite potrošnje, u kombinaciji s boljim prodajnim rezultatom i boljom strukturom prinosa u rafinerijama, kao i višom maloprodajnom maržom.

Predsjednik Uprave Ine gospodin Zoltán Áldott rekao je da je Inin operativni rezultat u prvom polugodištu 2015. značajno poboljšan unatoč velikom padu cijena sirove nafte. Ukupna proizvodnja ugljikovodika porasla je za 6 posto, dok je domaća proizvodnja nafte povećana gotovo 20 posto. Na ukupne rezultate Segmenta Istraživanja i Proizvodnje negativno je utjecao pad ostvarenih cijena, iako je donekle kompenziran jačanjem dolara. U promijenjenom cjenovnom okruženju, rezultat Segmenta Rafinerija i Marketinga značajno je bolji, iako i dalje stvara gubitke. Rast proizvodnje za tri posto i prodaje za četiri posto te smanjenje vlastite potrošnje pozitivno su utjecali na smanjenje gubitka. Unatoč svemu, optimizacija rafinerijskog i maloprodajnog poslovanja ostaje zadatak za Upravu Ine kako bi se osigurala dugoročna održivost poslovanja. Maloprodaja je i dalje stabilna te je obilježena padom prodaje benzina i povećanjem u prodaji dizelskih goriva, potvrđujući trend „dizelizacije“.

„Ulaganja ostaju snažna i iznose preko pola milijarde kuna, budući da nismo smanjivali svoje investicijske projekte koji su se pokazali otpornima u aktualnom okruženju“, izjavio je gospodin Áldott.

Video izjava predsjednika Uprave InePriloženi dokument