INA objavila financijske rezultate za prvo tromjesečje 2015.

Ključna postignuća

  • U prva tri mjeseca 2015. EBITDA[1] INA Grupe iznosi 707 milijuna kuna
  • Snažan porast domaće proizvodnje ugljikovodika od 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine
  • Financijski položaj kompanije ostaje snažan uz daljnje smanjenje neto duga za 10% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. godine.
  • Uloženo 236 milijuna kuna, od čega je 80% uloženo u Hrvatskoj

Zagreb, 30. travnja 2015. – U prva tri mjeseca 2015. EBITDA INA Grupe iznosi 707 milijuna kuna, dok je dobit iz osnovne djelatnosti na razini od 318 milijuna kuna, a neto dobit 50 milijuna kuna. Kompanija je u ovom razdoblju uložila 236 milijuna kuna, od čega je 189 milijuna uloženo u Hrvatskoj, a 47 milijuna u inozemstvu.

Na operativne rezultate kompanije značajno je utjecala prepolovljena cijena Brent nafte, kao i nepovoljne regulatorne mjere; smanjenje regulirane cijene plina i udvostručenje naknade za eksploataciju negativno su utjecali na rezultate u iznosu od 134 milijuna kuna u odnosu na prvo tromjesečje 2014. Unatoč tome, financijski položaj kompanije ostao je snažan uz daljnje smanjenje neto duga za 10% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. godine.

Segment djelatnosti istraživanje i proizvodnja nafte i plina zabilježio je porast od 6% u proizvodnji ugljikovodika, podržan posebno snažnim povećanjem domaće proizvodnje sirove nafte od 20% u odnosu na prvo tromjesečje 2014. uslijed intenzivnih remontnih radova i optimizacije proizvodnih aktivnosti. EBITDA Segmenta iznosi 870 milijuna kuna, dok je ukupan rezultat bio pod negativnim utjecajem smanjenih cijena sirove nafte i nepovoljnih regulatornih odluka; stopa naknade za eksploataciju porasla je s 5% na 10%, počevši od 26. ožujka 2014. godine, dok je regulirana cijena prirodnog plina za kućanstva smanjena s 2, 2 kn/m3 na 1,7 kn/m3 od travnja 2014. godine, što je rezultiralo znatno nižom prosječnom realiziranom cijenom ugljikovodika. Dodatno smanjenje na 1,6 kn/m3 je na snazi, ali će ono imati negativan učinak na rezultat drugog tromjesečja 2015. nadalje. Kapitalna ulaganja Segmenta iznosila su 148 milijuna kuna; u Hrvatskoj je uloženo 106 milijuna kuna, dok su ulaganja u inozemstvu iznosila 42 milijuna kuna.

Segment djelatnosti rafinerije i marketing (uključujući Trgovinu na malo) zabilježio je čistu CCS[2] EBITDA u iznosu od (53) milijuna kuna, što predstavlja poboljšanje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poboljšanje je rezultat unaprijeđene operativne učinkovitosti u maloprodajnom poslovanju, kao i poboljšane strukture prodaje u kombinaciji s učincima niže cijene sirove nafte, a čime je smanjen i trošak vlastite potrošnje i gubitaka. Kapitalna ulaganja Segmenta djelatnosti rafinerije i marketing u prvom tromjesečju 2015. iznosila su 27 milijuna kuna.

Poslovanje Segmenta djelatnosti trgovina na malo poboljšano je, djelomično zbog  zaustavljanja pada prodaje i poboljšanih marži. Ukupne prodajne količine iznosile su 197 kt, bilježeći porast od 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ulaganja Segmenta djelatnosti trgovina na malo dosegnula su 11 milijuna kuna.

G. Zoltán Áldott, predsjednik Uprave Ine, ovom je priliko izjavio „INA je u prvom  tromjesečju 2015. godine povećala proizvodnju nafte u Hrvatskoj za čak 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zahvaljujući poboljšanju učinkovitosti bušotina i razvojnim projektima pokrenutima prethodnih godina. Rezultati su istovremeno bili opterećeni drastičnim padom cijene sirove nafte i nepovoljnim regulatornim promjenama na domaćem tržištu koje su utjecale na trgovinu plinom. Proizvodnja plina u istom razdoblju pokazuje blagi porast, dok je u prodaji prirodnog plina zabilježen oštar pad zbog smanjenja potražnje i jačanja konkurencije.

Niža cijena nafte imala je umjereno pozitivan učinak na rafinerijsko poslovanje, ali je ukupni rezultat ipak ostao negativan.  Rafinerijska CCS EBITDA bilježi značajan napredak, ali to je i dalje daleko od dobiti koju su ostvarile rafinerije s povoljnijom strukturom imovine i proizvoda, što zajedno s pogoršanim okruženjem cijena nafte naglašava potrebu za optimizacijom imovine i stalnim praćenjem troškova. U Trgovini na malo zabilježen je blagi rast količina (za 1%) i pomak prema premium gorivima, pod utjecajem nižih cijena goriva.

Zadržavanje snažnog financijskog položaja Društvu omogućuje da nastavi s provođenjem investicijskih programa te traži nove mogućnosti za razvoj poslovanja. Omjer kapitalnih ulaganja i EBITDA u posljednjih 12 mjeseci iznosi 67%, što je uglavnom u skladu s  dugoročnim planovima menadžmenta.

S obzirom na vrlo nestabilne cijene ugljikovodika, kao i velike promjene deviznog tečaja, 2015. godina Društvu će donijeti mnoge izazove, ali menadžment ostaje predan osiguravanju održivog poslovanja i stvaranju novih vrijednosti za dioničare“.Priloženi dokument