INA osvojila nagradu Indeks DOP-a u kategoriji Društveno odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava

Zagreb, 19. studenoga 2019. – Na danas održanoj 11. po redu konferenciji o društveno odgovornom poslovanju u organizaciji Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj svečano su uručene nagrade Indeks DOP-a koje HR PSOR već 12 godina dodjeljuje zajedno s Hrvatskom gospodarskom komorom te je INA osvojila nagradu u kategoriji Društveno odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava.

Primajući nagradu g. Sándor Fasimon, predsjednik Uprave Ine, istaknuo je kako INA u skladu sa svojim temeljnim vrijednostima gradi kulturu raznolikosti i uključivanja – glavnih pokretača kreativnosti, inovacija i otkrića: „INA je jedna od vodećih hrvatskih kompanija, a uspjehe gradimo upravo zahvaljujući našim zaposlenicima. Naš uspjeh temelji se na obrazovanom, iskusnom i kreativnom kadru te timskoj suradnji koja potiče zajedničko učenje i usavršavanje. Ljudi su jedna od naših temeljnih vrijednosti, a ta spoznaja određuje naše poslovno ponašanje, strukturu, kao i sve organizacijske procese jer smo svjesni kako jedino zadovoljni zaposlenici mogu doprinijeti rastu kompanije i uspješnom poslovanju.“

Kao društveno odgovorna kompanija, potpisnica Povelje o raznolikosti te kompanija certificirana sukladno zahtjevima Mamforce, INA ima jasno utvrđenu strategiju upravljanja raznolikošću, prihvaćanja razlika i nediskriminacije. Također, kompanija je sustavno i planirano usmjerena na privlačenje i zadržavanje radnika različitih profila i to kroz različite procese upravljanja ljudskim resursima kao što su zapošljavanje, nagrađivanje, evaluacija uspješnosti i razvoj radnika, a sve sa svrhom razvoja organizacijske kulture utemeljene na uzajamnom poštovanju i uvažavanju različitosti te postizanja konkurentske prednosti i ostvarenja poslovnih rezultata.

Indeks DOP-a je metodologija za ocjenjivanje odgovornih praksi u poslovanju hrvatskih tvrtki. Metodologija definira niz kriterija za ocjenjivanje u sedam osnovnih područja: ekonomska održivost, uključenost društveno odgovornog poslovanja u poslovnu strategiju, radna okolina, zaštita okoliša, tržišni odnosi, odnosi sa zajednicom i odgovorne politike raznolikosti i zaštite ljudskih prava.

Foto: HRPSOR

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa članica je MOL Grupe.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument