INA ponovno nagrađuje najbolje eko projekte škola

Zagreb, 24. rujna – Povodom nove školske godine 2012./2013. a  s ciljem poticanja rada s mladima, INA, d.d. u suradnji s Novim listom d.d. ponovno pokreće natječaj  u sklopu kojeg će nagraditi tri najbolja eko projekta osnovnih i srednjih škola.

Uspješnost prošlogodišnjeg natječaja potvrđena je sudjelovanjem više od 50 zanimljivih projekata iz škola s područja cijele Hrvatske, dok je na natječaju iz 2010. godine sudjelovalo 58 škola iz cijele Hrvatske sa 60 maštovitih, originalnih i dobro razrađenih projekata. Svi razredi, učenici i voditelji svih osnovnih i srednjih škola pozvani su stoga i ove godine da prijave svoje  eko projekte koje namjeravaju realizirati u tekućoj školskoj godini na natječaj koji traje do 18. listopada 2012. na adresu NOVI LIST (Marketing, Natječaj za eko projekte), Zvonimirova 20a, 51000 Rijeka. Prijave na natječaj moraju sadržavati:

  • naziv, adresu, žiro-račun  škole
  • imena učenika i voditelja eko projekta
  • naziv i opis planiranog eko projekta na najviše tri kartice teksta (90 redaka)

Prijavljeni projekti bit će ocijenjeni od strane stručne komisije koja će po svojoj prosudbi tri projekta nagraditi novčanom nagradom:

  • nagrada 10.000,00 kuna
  • nagrada   8.000,00 kuna
  • nagrada   7.000,00 kuna

 

Informacije o prošlogodišnjim pobjednicima dostupne su na linku https://www.ina.hr/default.aspx?id=4259

Priloženi dokument