INA potpisala ugovor o revolving kreditu u vrijednosti od 300 milijuna USD

  • INA je potpisala ugovor o revolving kreditu u iznosu od 300 milijuna USD koji će se koristiti za opće korporativne svrhe
  • Zajmodavci su 7 bankovnih grupacija koje zastupaju međunarodne i domaće banke

Zagreb, 11. prosinca 2018.INA je potpisala ugovor o revolving kreditu u vrijednosti od 300 milijuna USD sa sedam bankovnih grupacija. 

Kredit aranžiran kao club-deal je realiziran osiguravajući izvore sredstva na domaćem i međunarodnom tržištu te će se koristiti u opće korporativne svrhe. Kreditom će se refinancirati postojeći revolving kredit potpisan u prosincu 2015. godine u istome iznosu. Transakciju je koordinirala Raiffeisen Bank International AG, dok će ING Bank N.V., London Branch djelovati kao agent. Dospijeće kredita je tri godine, s dvije jednogodišnje opcije produženja, a korištenje osim u dolarima može biti i u eurima.

Zajmodavci ovog kredita su sedam bankovnih grupacija koje zastupaju i međunarodne i domaće banke: Privredna banka Zagreb d.d., CIB Bank Ltd., Všeobecná Úverová banka, A.S., Mizuho Bank, Ltd., Raiffeisenbank Austria d.d., Raiffeisen Bank Zrt., Tatra banka, A.S., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Zagrebačka banka d.d. i UniCredit S.p.A, te ING Bank N.V. Hungary branch i OTP banka d.d.

„Kredit će omogućiti Ini ostvarenje dugoročnog održivog rasta i osigurati konkurentnost na tržištu te omogućiti investicije. Ostvarili smo vrlo konkurentne uvjete financiranja i drago mi je što je je INA ponovno prepoznata kao ugledan partner sa snažnom pozicijom na domaćem i međunarodnom tržištu“– rekao je g. Fasimon ovom prilikom.

INA je dokazala da je izuzetno kvalitetan partner te da ima vrlo dobro uspostavljene odnose s bankama ne samo na lokalnom i regionalnom tržištu, već i na međunarodnom kreditnom tržištu. Ta je snaga jasno vidljiva u broju banaka koje su u ovoj transakciji poduprle Inu sa svojim kreditnim jedinicama raspoređenim na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu“ – zaključila je predstavnica koordinatora kreditne transakcije gđa Azra Gasal Jahić, Raiffeisen Bank International AG.

Foto:Pixsell / Sandra Šimunović

O INA Grupi 
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR             
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument