INA spremna za novi investicijski ciklus

Zagreb, 19. prosinca 2018. – Nakon što je Nadzorni odbor Ine prošli tjedan dao prethodnu suglasnost za poslovni plan za 2019., danas ga je odobrila i Uprava Ine. Oba tijela odluke su donijela jednoglasno. Plan se sastoji od jasnih razvojnih ciljeva za sve Inine djelatnosti te bi kompaniji trebao omogućiti pokretanje novog investicijskog ciklusa koji će dovesti do promjena i stvoriti osnovu za održivu dugoročnu budućnost.

INA je snažno usmjerena na stvaranje čvrste osnove za uspješnu budućnost kompanije, temeljenu na razvoju i pojedinačnoj održivosti svih njezinih djelatnosti te zadržavanju vertikalno integriranog poslovnog modela.

Istraživanje i proizvodnja maksimalno će iskoristiti sve potencijale za razvoj te se usmjeriti na unaprjeđenje proizvodnje, vodeći računa o troškovima i gradeći održiv portfelj na domaćoj i međunarodnoj razini. INA je usmjerena na obnovu zaliha i profitabilna ulaganja kojima će se osigurati povrat investicije.

Maloprodaja će se usmjeriti na potrebe kupaca, pružanje širokog portfelja usluga, razvoj novih proizvoda i širenje maloprodajne mreže u Republici Hrvatskoj i regiji. Kompanija će također pratiti i druge potencijalne isplative poslovne aktivnosti, nadograđujući tako lanac vrijednosti.

Kad je riječ o djelatnosti Rafinerija i marketinga, koja je dosad u prosjeku proizvodila milijardu kuna novčanog gubitka godišnje, pokrenut će se novi program INA R&M Novi smjer 2023. Radi se o sveobuhvatnom programu usmjerenom na osiguranje održivosti i profitabilnosti poslovanja Rafinerija i marketinga, pa tako i cijele kompanije, kroz promjene trenutačnog modela poslovanja. Program podrazumijeva koncentraciju aktivnosti prerade sirove nafte u Republici Hrvatskoj u Rafineriji nafte Rijeka i u sklopu toga konverziju Rafinerije Sisak u industrijski centar, kao i provedbu ostalih projekata transformacije poslovanja Rafinerija i marketinga u skladu sa strateškim smjernicama.

Zahvaljujući ulaganju u projekt postrojenja za obradu teških ostataka (DCU), rekonstrukciju postojećih postrojenja, novu luku sa zatvorenim skladištem za naftni koks te veću ukupnu složenost, Rafinerija nafte Rijeka postala bi vrhunska europska rafinerija. Ukupna ulaganja iznose preko četiri milijarde kuna, što predstavlja najveći pojedinačni investicijski projekt u povijesti kompanije. Konačna odluka o investiciji u projekt DCU planirana je za 2019. godinu, pod uvjetom da budu zadovoljeni svi preduvjeti kojima će se osigurati povrat investicije, a postrojenje bi trebalo biti pušteno u rad 2023.

Industrijska lokacija u Sisku ostat će vrijedan dio Ininog poslovanja te će kompanija tamo nastaviti s poslovnim aktivnostima i zadržati položaj vodećeg poslodavca i ulagača. Za to je potrebna promjena iz prerade sirove nafte, koja donosi gubitke, u održive alternativne industrijske djelatnosti. Alternative bi uključivale razvoj projekata rafinerije bio komponenti i petrokemijskih proizvoda uvjetovane profitabilnim poslovnim modelom i pozitivnim razvojem regulatornog okruženja u Europskoj Uniji i Republici Hrvatskoj. Također, uključivale bi i moderno logističko središte, proizvodnju bitumena, obnovljivih izvora energije, proizvodnju maziva te druge održive i ekonomski isplative djelatnosti. Kompanija je usmjerena na zadržavanje onolikog broja radnika koji će biti u skladu sa stvarnim poslovnim potrebama i u idućoj godini neće biti kolektivnog viška. INA će biti odgovoran poslodavac i održavati konstruktivni dijalog sa socijalnim partnerima. Stoga je spremna razmotriti zadržavanje plaća i materijalnih prava svih zaposlenika na određeni period te im ponuditi druga radna mjesta u kompaniji, prekvalifikaciju ili otpremninu znatno višu od hrvatskog prosjeka i otpremnina zajamčenih Ininim kolektivnim ugovorom.

Očekuje se da će se s provedbom programa započeti tijekom 2019., nakon donošenja svih potrebnih odluka. Uz provođenje svih aktivnosti obuhvaćenih ovim programom, nakon 2023. INA očekuje prosječan godišnji rast EBITDA od milijardu kuna.

O INA Grupi 
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR             
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument