INA u suradnji s Deloitteom analizira opcije održivog poslovanja na sisačkoj lokaciji

  • INA izabrala savjetodavnu tvrtku Deloitte za provedbu projekta identifikacije opcija održivog poslovanja na lokaciji sisačkog postrojenja
  • Na projektu će biti angažirani Inini stručnjaci te će se provoditi uz konzultacije sa sindikatima
  • Svi ključni dionici će biti pozvani da doprinesu svojim prijedlozima

Zagreb, 19. siječnja 2017. – U suradnji s tvrtkom Deloitte savjetodavne usluge d.o.o. INA je pokrenula projekt identifikacije i analize strateških opcija održivog poslovanja na sisačkoj lokaciji. Projektu su podršku izrazili Uprava i Nadzorni odbor kompanije, a provodit će se u suradnji s Ininim stručnjacima i uz konzultacije sa sindikatima.   

Odabir vanjskog lokalnog konzultanta iniciran je sa svrhom osiguranja objektivne i profesionalne podrške tijekom evaluacije strateških opcija kao alternative preradi nafte na sisačkoj lokaciji. Cilj je uspostaviti najučinkovitiji koncept novih modela alternativnog poslovanja uzimajući u obzir tržišne okolnosti i buduće trendove.  Pri tome će sve relevantne investicijske opcije biti razmotrene te evaluirane prema nizu kriterija poput potrebe lokalnih zajednica i očuvanje radnih mjesta, iskoristivost postojeće imovine (postrojenja), utjecaja na okoliš, usklađenosti sa strateškim ciljevima Ine, financijskim pokazateljima i slično.

Svjesni izazova s kojim se Inino rafinerijsko poslovanje suočava proteklih godina unatoč dosadašnjim velikim naporima u optimizaciji proizvodnje, jasna je potreba i odgovornost menadžmenta kompanije da u skoroj budućnosti donese stratešku odluku o budućem poslovanju u Sisku.

O INA Grupi 
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 495 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR           
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument