INA u suradnji s udrugama predstavila projekt spajalica

  • Predsjednik Uprave Ine, Zoltán Áldott, zajedno s predstavnicima udruga predstavio je projekt spajalica zahvaljujući kojem su udruge od Ine dobile prostor za rad
  • spajalica je dio šire inicijative „Prostor za vaše ideje“ pokrenute u rujnu prošle godine s ciljem da se odabrane nekretnine koje su u Ininom vlasništvu, a ne koriste se, ustupe na korištenje odabranim udrugama i pojedincima
  • Prve dvije lokacije na kojima je projekt zaživio su Inina zgrada u Medulićevoj 34 i prostor u Sesvetama

Zagreb, 29. listopada 2015. – U Ininoj zgradi u centru Zagreba u Medulićevoj 34 predstavljen je projekt spajalica kojim je INA nekolicini udruga dala na korištenje odabrane nekretnine u vlasništvu kompanije. Projekt su predstavili predsjednik Uprave Ine, Zoltán Áldott, i predstavnici udruga koje su stanari prvih dviju lokacija ustupljenih u sklopu projekta – zgrade u Medulićevoj i prostora u Sesvetama.

G. Áldott tom je prilikom izjavio: „Nakon dugih mjeseci rada na ovom projektu, jako me veseli što smo otvorili svoja vrata javnosti i predstavili nove stanare Inine zgrade u Medulićevoj, kao i prostora u Sesvetama. Spajalica je koncept kojim je INA još jednom potvrdila pedeset godina dugu tradiciju dijaloga i suradnje sa zajednicama u kojima kompanija posluje.“

Prve dvije lokacije na kojima je projekt zaživio su Inina zgrada u Medulićevoj 34 u samom centru Zagreba te prostor u Sesvetama. Sa šest partnerskih udruga (udruga Ljubav na djelu, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, udruga za promicanje kulture i umjetnosti Ja BIH…, udruga Crveni nosovi, klaunovi doktori, kipar Krešimir Katušić te udruga Dar) potpisan je trogodišnji ugovor te su se tijekom rujna uselile u svoje prostore Medulićevoj, dok će se lokacijom u Sesvetama koristiti udruga Krila – terapijsko jahanje, udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom, na osnovu ugovora na deset godina.

U pripremnoj fazi projekta u suradnji INA kluba volontera i volontera iz redova udruga organizirane su prve zajedničke radne akcije. U Medulićevoj su 29. rujna volonteri oslikavali zidove stubišta motivima koji se povezuju uz svaku pojedinu udrugu, dok su 1. listopada u Sesvetama volonteri čistili površine vanjskog jahališta i prostora oko gospodarskih zgrada.

Projekt spajalica dio je šire inicijative „Prostor za vaše ideje“ pokrenute u rujnu prošle godine u sklopu Ininog društveno odgovornog rada s ciljem da se odabrane nekretnine koje su u vlasništvu kompanije, a ne koriste se, ustupe na korištenje udrugama i pojedincima koji će svojim radom nastaviti doprinositi kvaliteti života i društvenom razvoju lokalne zajednice. Prednost je dana poslovnim idejama koje su dugoročno održive, imaju pozitivan utjecaj zaštitu okoliša i na pomoć najugroženijim socijalnim skupinama.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 441 benzinske postaje u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR        
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr
Priloženi dokument