INA zaprimila Zapisnik poreznog nadzora

  • Porezni nadzor proveden je za 2010. i 2011. godinu, a vezan je uz obračun vlastite potrošnje i gubitaka u rafinerijama
  • Dodatna retroaktivna obveza iznosi 319 milijuna kuna što predstavlja opterećenje za rafinerijsko poslovanje
  • INA obračunava svoju poreznu obvezu primjenjujući Međunarodne računovodstvene standarde

Zagreb, 28. listopada – INA, d.d. je zaprimila Zapisnik poreznog nadzora Ministarstva financija, kojim je utvrđena dodatna, retroaktivna, porezna obveza na ime PDV-a i poreza na dobit za 2010. i 2011. godinu u iznosu 319 milijuna kuna, uključujući zatezne kamate do dana izdavanja Zapisnika. Navedeno se temelji na razlici u računanju vlastite potrošnje i gubitaka u rafinerijama. INA će uputiti žalbu na predmetni Zapisnik u zadanom roku. Plaćanje spomenutog iznosa bit će potrebno tek ako se konačnim izvršnim drugostupanjskim poreznim rješenjem potvrde nalazi izneseni u Zapisniku.

Ističemo kako je INA obračunala svoju poreznu obvezu u skladu s najboljom poslovnom praksom i relevantnom regulativom, primjenjujući Međunarodne računovodstvene standarde. Stoga, INA smatra kako je metodologija procjene Ministarstva neutemeljena. Ovo ne bi bila prva odluka vezana uz dodatnu retroaktivnu poreznu obvezu koju je INA zaprimila. Slična odluka je donesena 2013. godine za poslovanje iz 2008. i 2009., protiv koje je INA uložila tužbu Upravnom sudu. Proces je još u tijeku.

Nadalje, INA naglašava kako ovakve odluke predstavljaju opterećenje za rafinerijsko poslovanje u Hrvatskoj, te ako se nastave u budućnosti, mogu imati štetan utjecaj na razinu aktivnosti Ininih rafinerija i buduća ulaganja.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 449 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument