Kroz program „Zeleni pojas“ INA podržava 12 najboljih projekata

 • Stručna komisija odabrala je 12 najboljih od čak 58 pristiglih projekata iz područja održivog razvoja
 • INA će sufinancirati projekte s iznosom od ukupno 280.000 kuna, a INA Klub volontera podržat će njihovu provedbu

Zagreb, 10. prosinca 2014. – U sklopu programa „Zeleni pojas“, koji je pokrenut s ciljem širenja svijesti o važnosti održivog razvoja, stručna komisija odabrala je 12 najboljih od ukupno 58 pristiglih projekata nevladinih udruga i edukativnih ustanova iz područja održivog razvoja. INA će projekte podržati, kroz sufinanciranje za koje je osigurala ukupno 280.000 kuna, te kroz aktivnosti INA Kluba volontera čiji će članovi pomoći u realizaciji projekata.

Stručna komisija, sastavljena od četiri člana, g. Stipe Božića, člana Hrvatske gorske službe za spašavanje, gđe Mirjane Matešić, ravnateljice Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj, prof. dr. sc. Milana Oršanića, profesora na Šumarskom fakultetu te gđe Ivanke Lebinec Merzel, glavne stručnjakinje za održivi razvoj iz Inina Sektora održivog razvoja i zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša, najbolje projekte odabrala je temeljem jasno definiranih kriterija, od kojih su osnovni stupanj povoljnog utjecaja na okoliš, uključenost članova lokalne zajednice i mogućnost realizacije projekta u roku od šest mjeseci od odobrenja.

Odabrano je ukupno 12 projekata:

 • „Ne vunu u šumu“ (Udruga “Ozana”) čiji cilj je očistiti šumu u okolici sela Pesak općine Krašić koja je zbog nemarnog odlaganja i bacanja u prirodu postala zagađivač.
 • „Nema Frke dok je Krke“ (Eko udruga “Krka” Knin) čiji cilj je očistiti rijeku Butižnicu od njenog izvora do ušća u rijeku Krku te Krku od izvora do granica s NP Krka.
 • SOS za Pak šumu Jasikovac (Lička ekološka akcija) čiji cilj je zaštita parka od daljnjeg propadanja i njegovo uređenje.
 • Uređenje dječjeg igrališta s parkom “Bioci” (Udruga Ardura Šibenik).
 • Eko park Bijeli Klanac (Gea – aktivna ekologija) čiji cilj je dovršenje Eko parka Bijeli Klanac na području Karlovačke županije, Općine Krnjak.
 • Terapijski vrt kao inovativna metoda učenja socijalnih vještina kod bolesnika s psihičkim bolestima i poteškoćama (Udruga za rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika pri bolnici Dr. Ivan Barbot).
 • „Zeleni lag 5“ (Lokalna akcijska grupa „lag 5“) čiji cilj je pošumljavanje padine u Kuni na poluotoku Pelješcu, uređenje šetnice u Lastovu i održavanje ciklusa radionica o održivom razvoju, klimatskim promjenama i biodiverzitetu.
 • „Uređivanje Područja Okoliša Lokve U Polju Lokavije, Pristupnih Ulaznih Puteva Polja U Podnožju Naselja Lastova“ (Udruga vinara i maslinara “Rukatac i piculja”).
 • „Think pink about green“ (Dječji vrtić Zvrk) čiji cilj je stvaranje vrtićkog vrta, voćnjaka, travnjaka i cvjetnjaka, kao i održavanje edukativnih radionica.
 • „Čista eko (ist)INA“ (Dječji vrtić “Biokovsko zvonce”) čiji cilj je izgradnja plastenika za bio uzgoj povrća, ugradnja sustava za prikupljanje kišnice za zalijevanje, postavljanje kanti za razvrstavanje, kao i poticanje djece na učenje i razvoj eko svijesti.
 • „NATURA“ – staništa u Botaničkom vrtu PMF-a: Rekonstrukcija prostora za uzgoj biljaka močvarnih i vodenih staništa Hrvatske (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Botanički vrt Biološkog odsjeka).
 • „Oplemenimo boravak u Prekograničnom rezervatu biosfere Mura-Drava-Dunav“ (Srednja škola Stjepana Sulimanca) čiji cilj je uređenje “zelenog odmorišta” na lokaciji Eko centra Banov brod.

S obzirom na odličan odaziv i velik broj ekoloških inicijativa koje postoje u Hrvatskoj, INA je odlučila nastaviti s ovim programom, te će on biti organiziran i sljedeće godine, kako bi kompanija svojim djelovanjem i u skladu s vrijednostima koje promiče podržala što veći broj ekoloških projekata i kako bi zajedničkim snagama pridonijeli očuvanju okoliša u lokalnim zajednicama.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinske postaje u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument