Objavljeni financijski rezultati za prvih devet mjeseci

U prvih devet mjeseci 2010. godine INA Grupa je značajno poboljšala svoje ukupne rezultate iz neprekinutog poslovanja, u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, dosegnuvši EBITDA1 od 4,3 milijarde kuna i 2,4 milijardi kuna dobiti iz osnovnih djelatnosti neprekinutog poslovanja bez jednokratnih stavki.2 Ovo je uglavnom  posljedica veće proizvodnje ugljikovodika u Sjevernom Jadranu i Siriji, čime su potvrđeni napori uloženi u ključne projekte, dok su  sve bolje okolnosti poslovanja zbog sve viših cijena nafte i većih ostvarenih rafinerijskih marži dodatno pozitivno utjecale na rezultat. Usmjerenost menadžmenta na poboljšanje poslovanja rezultirala je značajnim uštedama postignutima na operativnim troškovima.

Uzevši u obzir cjelokupno poslovanje, Grupa je u razdoblju od 1.-9.2010. ostvarila neto dobit od 559 milijuna kuna, od čega je u neprekinutom poslovanju ostvarena neto dobit od 1.019 milijuna kuna, a trgovanje plinom donijelo gubitak od 460 milijuna kuna.

„U prvih devet mjeseci 2010. napori uloženi u ključne investicijske programe počeli su donositi rezultate – rezultati poslovanja znatno su se poboljšali uglavnom zbog veće proizvodnje na poljima u Siriji i na sjevernom Jadranu. Uz opredijeljenost poslovodstva da se poboljša učinkovitost i smanje troškovi poslovanja prvi put u zadnje dvije godine ostvarena je pozitivna neto dobit. Osim toga u cijelosti smo otplatili neplaćene dospjele porezne obveze prema državnom proračunu i lokalnim zajednicama kao i pripadajuću kamatu.

U segmentu istraživanja i proizvodnje projekt plinske stanice na polju Hayan u Siriji bliži se kraju, što će nam u 2011. omogućiti znatno povećanje proizvodnje plina i kondenzata. U SD Rafinerije i marketing, naša konkurentnost na domaćem tržištu i u regiji će se nakon uspješnog uvođenja goriva kakvoće Euro V u cijeloj maloprodajnoj mreži još više povećati nakon puštanja u rad novog kompleksa za blagi hidrokreking u Rijeci (koje se očekuje u četvrtom tromjesečju), što će osigurati novu vrijednost kupcima, dioničarima i ostalim zainteresiranim stranama.

Obvezali smo se da i dalje budemo jedan od najvećih ulagača u Hrvatskoj.  Poboljšanje našeg financijskog položaja optimizacijom sadašnje strukture duga i daljnjim mjerama za poboljšanje učinkovitosti ostaje jedan od glavnih zadataka poslovodstva.“ – komentirao jeZoltán Áldott, predsjednik Uprave.


1 EBIT(zarada prije kamata i poreza)  +amortizacija + vrijednosno usklađenje + rezerviranja
2 umanjenje vrijednosti imovine,vrednovanje zaliha,  odgođeni porez, rezerviranja

Prezentacija rezultata za I. – IX. 2010 i aktivnosti (29. listopada 2010.)

Priloženi dokument