Održana Glavna skupština Ine

Zagreb, 12. lipnja 2019. – INA-Industrija nafte, d.d. održala je danas Redovnu glavnu skupštinu na kojoj je bilo prisutno 9.698.729 glasova ili 96,99 posto od ukupno 10.000.000 glasova.

Dioničarima je na Skupštini prezentirano godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2018. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2018. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2018 godini.

Na Skupštini je donesena Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2018. godinu te je utvrđen iznos dividende od 125 kuna po dionici koja će dioničarima biti isplaćena u novcu najkasnije do 12. srpnja ove godine.

Također, dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018. Donesena je i Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu te je potvrđeno imenovanje g. Ratka Markovića i g. Hrvoja Šimovića u Revizijski odbor INA, d.d. na funkciju članova Revizijskog odbora (detalji dostupni na Ininoj web stranici).

O INA Grupi 
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama. INA Grupa je članica MOL Grupe.

PR             
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument