Održana Redovna glavna skupština Društva

Zagreb, 24. lipnja 2014.– INA – industrija nafte, d.d. održala je danas Redovnu glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo prisutno 9.717.920 glasova ili 97,179% od ukupno 10.000.000 glasova.

Na Skupštini su potrebnom većinom glasova donesene odluke o pokriću gubitka INA, d.d. u 2013. godini, dopuni djelatnosti kompanije i izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d., kao i usvajanju potpunog teksta Statuta INA, d.d. Članovima Uprave i Nadzornog odbora dana je razrješnica za poslovnu godinu 2013. te je donesena odluka o izboru revizora za tekuću godinu. Dioničarima su na Skupštini prezentirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2013. s izvješćem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2013. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2013.

U svom obraćanju medijima nakon Glavne skupštine, predsjednik Uprave Ine, g. Zoltán Áldott, izjavio je „INA je najveći ulagač i vodeći izvoznik u zemlji. Prošle godine značajno smo povećali svoja ulaganja: za gotovo 60%. U vremenu koje dolazi ostajemo predani osiguranju snažnih rezultata, za što je podrška oba naša dioničara neophodna. Daljnji rast Ine naša je zajednička odgovornost. Sva pitanja o Ininim rezultatima u 2013. odgovorena su tijekom Godišnje skupštine“.

Snimka izlaganja o poslovanju Ine u protekloj godini, koje je dioničarima predstavio g. Áldott, dostupna je ovdje, dok prezentaciju možete preuzeti na Ininoj Internet stranici.

INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 445 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10
10020 Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument