Održana Redovna glavna skupština Društva

Zagreb, 9. lipnja 2016.– INA-Industrija nafte, d.d. održala je danas Redovnu glavnu skupštinu Društva na kojoj je bilo prisutno 9.703.944 glasova ili 97,04% od ukupno 10.000.000 glasova.

Na Skupštini je potrebnom većinom glasova donesena Odluka o pokriću gubitka INA, d.d. za 2015., kao i razrješnica članovima Nadzornog odbora i Uprave za 2015. Također, donesena je Odluka o izboru revizora Društva za 2016., kao i Odluka o dopuni djelatnosti Društva (detalji dostupni na www.ina.hr/investitori).

Dioničarima je na Skupštini prezentirano godišnje financijsko izvješće za 2015. s izvješćem nezavisnog revizora i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2015. te  Izvješće  Nadzornog  odbora  o  obavljenom  nadzoru  u 2015.

Na prijedlog dioničara Republike Hrvatske, opozvana su tri člana Nadzornog odbora Ine (Siniša Petrović,  Željko Perić i Mladen Proštenik) te su imenovani novi članovi (Dario Čehić, Luka Burilović i Damir Vanđelić).

Ovom prilikom,  predsjednik Uprave Ine, g. Zoltán Áldott, izjavio je „Negativni trendovi, prvenstveno vezani za cijenu nafte, nastavili su se i u 2016. radi čega INA ulaže dodatni napor u održavanje stabilne financijske pozicije i osiguranje održivosti poslovanja. To činimo kroz optimizaciju strukture kapitalnih investicija i operativnih troškova, no unatoč tome ostajemo jedan od najvećih ulagača u Hrvatskoj pri čemu ćemo investicije održati na približno jednakoj razini iz 2015. kada smo uložili 1.7 milijardi kuna“.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 437 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument