Održana sjednica Nadzornog odbora Ine

Zagreb, 28. ožujka 2018. – Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor Ine ponovno je imenovao Zoltána Áldotta za predsjednika Uprave Ine te Niku Dalića, Gábora Horvátha, Ivana Krešića, Davora Mayera i Pétera Rataticsa za članove Uprave Ine za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019.

Nadzorni odbor je također dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2017. s izvještajem neovisnog revizora te je razmatrao i Izvješće o stanju društva INA Grupe za poslovnu godinu 2017. na koje nije imao primjedbi. Na istoj sjednici Uprava i  Nadzorni odbor usuglasili su prijedlog o isplati 550 milijuna kuna dobiti kao dividende (tj. 55,00 kn po dionici).
Temeljem financijske stabilnosti kompanije, zajednički je zaključak Uprave i Nadzornog odbora, kako je isplata ukupnog zakonski raspoloživog iznosa za isplatu dividende u iznosu od 1.353,4 milijuna kuna (tj. 135,34 kuna po dionici) također moguća i može biti predmet konačne odluke dioničara.

Financijska izvješća objavljena su na Ininoj službenoj internet stranici, na stranici Zagrebačke burze te su dostavljena i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 494 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument