Protupožarna vježba u RNR povodom proslave Međunarodnog dana Civilne zaštite

Zagreb, 27. veljače 2015.- U subotu, 28. veljače, u organizaciji Općine Kostrena, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka te Ine, u Rafineriji nafte Rijeka održat će se terenska operativna vježba u razdoblju od 8 do 15 sati s ciljem uvježbavanja snaga zaštite i spašavanja koje se aktiviraju u slučaju velikih nesreća i katastrofa. Vježba se organizira povodom proslave Međunarodnog dana Civilne zaštite koji se obilježava 1. ožujka te desete godišnjice djelovanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Republici Hrvatskoj.

Cilj operativne vježbe je demonstracija mogućnosti i kapaciteta operativnih snaga zaštite i spašavanja  koje djeluju u Općini Kostrena, a vježba će se sastojati od sljedećih aktivnosti:
a) aktivnosti na gašenju požara, zbrinjavanju povrijeđenih i interne evakuacije unutar postrojenja
b) pretrage područja evakuacije, pronalazak ljudi i prenošenje nepokretnih ili povrijeđenih osoba
c) izrada kampa za prihvat i zbrinjavanje unesrećenih u objektu i izvan njega
d) uvježbavanje i edukacija novih pripadnika CZ  za pružanje prve pomoći i uspostavljanje prihvatnih punktova

Operativne snage sustava zaštite i spašavanja koje sudjeluju na vježbi:

– Općina Kostrena
– Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka
– Državna intervencijska postrojba CZ – Odjel Rijeka
– Operativne snage INA, d.d. Rafinerija nafte Rijeka
– Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Kostrena
– Policijska uprava Primorsko goranska
– Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
– Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka
– Odred izviđača „Sjever-Jug“-Kostrena
– Osnovna škola Kostrena
– Komunalno društvo Kostrena d.o.o.
– Pripadnici Postrojbe CZ opće namjene i povjerenici CZ Općine Kostrena;
– Pripadnici Postrojbe CZ opće namjene i povjerenici CZ Općine Čavle;
– Pripadnici Postrojbe CZ opće namjene Grada Bakra;
– Pripadnici Postrojbe CZ opće namjene Grada Opatije.

Opis vježbe:

Tijekom orkanskog nevremena došlo je do zapaljenja smjese para ugljikovodika i zraka u rafinerijskom spremniku za skladištenje sirove nafte što je dovelo do eksplozije i loma konstrukcije spremnika i izlijevanja sadržaja spremnika u prostor tankvane uz nastavak gorenja. Tijekom požara razvija se velika količina dimnih plinova, te čađe i pepela. Kao odgovor uslijed tehničko – tehnološke nesreće unutar postrojenja s pretpostavkom o nastradalima, kao i potrebom za evakuacijom i zbrinjavanjem ugroženog stanovništva aktivirat će se gore navedene snage.Priloženi dokument