Reagiranje na medijske objave o Croscu

Poštovani,

nastavno na medijske objave o Croscovim akvizicijama naftnih servisnih kompanija Rotary Co. Ltd. iz 2007. godine te Drill Trans Co. Ltd. iz 2009. godine željeli bismo ukazati na sljedeće:
Prije potpisivanja ugovora o preuzimanju Rotaryja i Drill Transa provedene su dubinske analize poslovanja tih kompanija za što je Crosco angažirao, između ostalih, i ugledne međunarodne konzultantske kuće. O navedenim akvizicijama raspravljao je i Nadzorni odbor INA-e 2011. godine.

Kupnja  Rotaryja i Drill Transa u iznosu od 58 milijuna dolara, omogućila je Croscu ulazak na tržište bušaćih usluga u Mađarskoj i Iraku, a u razdoblju od 2007. do danas ukupni EBITDA akviziranih kompanija dosegao je oko 120 milijuna dolara. Te su kompanije pozitivno poslovale, a ne opterećuju poslovanje samog Crosca jer nisu zadužene. S obzirom na navedeno, do sada su se navedene akvizicije pokazale kao razborita poslovna odluka.

Kao i sve servisne kompanije u naftnoj industriji koje se zbog pada cijena nafte i “arapskog proljeća” nalaze u izazovnoj situaciji, i Crosco je pogođen znatnim reduciranjem investicija u naftna i plinska polja od strane operatora te ima višak kapaciteta prvenstveno u segmentu bušenja na kopnu i moru koji stvaraju gubitke. Menadžment Crosca posvećen je pronalasku novih poslova za svoje bušaće kapacitete te su pregovori u tijeku. Paralelno s time osigurana je financijska stabilnost kompanije te se radi na optimizaciji troškova s ciljem povećanja konkurentnosti.Priloženi dokument