Sindikati i INA potpisali su Sporazum o poslovno održivom modelu upravljanja maloprodajnom mrežom

  • Sindikati, Radničko vijeće, INA i INA Maloprodajni servisi (INA MS) potpisali su Sporazum o poslovno održivom modelu upravljanja maloprodajnom mrežom
  • Sporazum je rezultat konstruktivnog socijalnog dijaloga i određuje okvir i uvjete novog modela upravljanja maloprodajom u sklopu INA MS
  • Materijalni uvjeti definirani usuglašenim tekstom budućeg kolektivnog ugovora za INA MS prilagođeni su tržištu rada, ali ipak su iznad prosjeka konkurencije na tržištu maloprodaje naftnih derivata
  • Tvrtka INA MS dio je INA Grupe i u stopostotnom je vlasništvu Ine.

Zagreb, 29. srpnja 2015. – Danas je u Ini potpisan Sporazum koji omogućuje primjenu novog, poslovno održivog modela upravljanja Ininim maloprodajnim mjestima. Sporazum su potpisali predstavnici tri najveća sindikata koja djeluju u Ini (INAŠ – Sindikat naftne djelatnosti, Sindikat naftnog gospodarstva – SING i Samostalni sindikat radnika u djelatnostima energetike, kemije i nemetala Hrvatske – EKN) predstavnici Radničkog Vijeća Ine, predstavnik INA Maloprodajnih servisa d.o.o. te predstavnici Ine.

Sporazum je rezultat konstruktivnog socijalnog dijaloga i određuje okvir i uvjete novog modela upravljanja maloprodajom u sklopu tvrtke INA Maloprodajni servisi d.o.o. (INA MS) kao i nužne preduvjete za implementaciju navedenog modela. Tvrtka INA MS dio je INA Grupe i u stopostotnom je vlasništvu Ine.

Prilikom potpisivanja Sporazuma potpisnici su se složili da je dogovoreni model, s jedne strane, poslovno održiv, a da s druge strane osigurava sigurnost zaposlenja te primjerenu razinu prava radnika unutar INA Grupe koja je potvrđena i odgovarajućim Kolektivnim ugovorom. Promjene koje donosi Sporazum omogućit će Ini da bude konkurentnija na maloprodajnom tržištu te će otvoriti prostor za nastavak snažnog investicijskog ciklusa koji je započeo prije nekoliko godina.

Sporazum predviđa da će svim radnicima na Ininim maloprodajnim mjestima biti ponuđen prelazak u novu tvrtku unutar INA Grupe uz kontinuitet staža, materijalna prava prilagođena tržištu rada koja su još uvijek konkurentna primanjima na maloprodajnom tržištu te šestomjesečno obeštećenje razlike plaće.

Kako bi novi model bio poslovno održiv, Sporazumom se naglašava važnost zadržavanja razine kvalitete usluge na maloprodajnim mjestima što je ključni preduvjet realizacije novog modela. Sporazum je dogovoren uz uvjet da dovoljan broj radnika pređe u novu kompaniju i da kvaliteta usluge na maloprodajnim mjestima značajno ne padne. Paralelno sa Sporazumom dogovoreni su i uvjeti Kolektivnog ugovora koji će se primjenjivati u INA MS.

Potpisivanjem Sporazuma počinju pripreme za implementaciju novog maloprodajnog modela i očekuje se da će, ako se svi potrebni preduvjeti ostvare, INA MS preuzeti na upravljanje prve benzinske postaje u siječnju 2016.

Sporazum ne obuhvaća 60 Ininih benzinskih postaja koje su na osnovi ranijih odluka Uprave predane ili će biti predane na upravljanje poduzetnicima u okviru modela „Postani poduzetnik“.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: 
pr@ina.hrPriloženi dokument