Strategija razvoja kompanije raspravljena na sjednici Uprave Ine

Zagreb, 12. studeni 2014. – Na današnjoj sjednici Uprave raspravljena je strategija INA Grupe koja predviđa značajan rast u svim temeljnim djelatnostima kompanije. Unutar navedenog, dodatno je raspravljena i detaljna strategija za segment djelatnosti Rafinerije i marketing. INA je u proteklih mjesec dana izvršila dodatne analize vezane za rafinerijsko poslovanje, kao i sveobuhvatnu evaluaciju podataka dosadašnjih internih i eksternih analiza uz detaljno razmatranje različitih potencijalnih scenarija. Uprava Ine dogovorila je danas zajedničko stajalište  o strateškim smjernicama kompanije.

Prije donošenja konačne odluke i potom implementacije, strategija kompanije bit će konzultirana  sa dva najveća dioničara i Nadzornim odborom Ine  s ciljem koordinacije i osiguranja podrške daljnjem razvoju Kompanije.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 449 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument