Uprava Ine podržala proširenje novog operativnog modela na dodatne benzinske postaje

  • S ciljem osiguranja dugoročne održivosti maloprodajnog poslovanja INA planira uvesti novi operativni model na dodatnih 60 do 80 postaja u svojoj maloprodajnoj mreži
  • Veliki odaziv na aktualni natječaj za prikupljanje ponuda kandidata zainteresiranih da postanu Inini partneri u maloprodajnom poslovanju

Zagreb, 26. rujna 2014. – Na sjednici održanoj 24. rujna 2014. Uprava Ine izrazila je podršku daljnjoj implementaciji novog operativnog modela na Ininim benzinskim postajama. Konačna odluka Uprave o proširenju na daljnjih 60 do 80 benzinskih postaja krajem ove i početkom sljedeće godine očekuje se nakon detaljne analize poslovanja postaja do sada uključenih u projekt, koja će se provesti u četvrtom tromjesečju 2014. godine.

„Analiza poslovanja Ininih benzinskih postaja, koje su do sada preuzeli poduzetnici, pokazuje pozitivne pomake u kvaliteti usluge i efikasnosti poslovanja što je glavni razlog proširenja projekta. Iako imamo veliki broj prijava i dalje pozivamo sve zainteresirane poduzetnike da se prijave na naš natječaj. To se posebno odnosi na Inine zaposlenike koje  želimo ohrabriti da se okušaju u ovom modelu jer zahvaljujući svom poznavanju Ininog sustava i rada benzinskih postaja, oni čine idealne kandidate,“  rekao je ovom prigodom Darko Markotić, Inin izvršni direktor za Trgovinu na malo.

Trenutno 16 Ininih benzinskih postaja u maloprodajnoj regiji Zagreb posluje u skladu s novim operativnim modelom poslovanja, a u kojem kompanija zadržava vlasništvo nad svom maloprodajnom imovinom uključujući koncesiju, imovinu, objekte, infrastrukturu i robu, dok partner upravlja tim resursima, kao i svojim timom na benzinskoj postaji, za naknadu dogovorenu s Inom. Uobičajena je to praksa u maloprodajnom poslovanju vodećih svjetskih naftnih kompanija koja ne podrazumijeva izdvajanje maloprodajnog poslovanja, a INA ga je odlučila uvesti na dio svoje maloprodajne mreže s ciljem osiguranja daljnjeg razvoja i dugoročne održivosti maloprodajnog poslovanja.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 449 benzinskih postaja u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument