Centralni ispitni laboratorij

Centralni ispitni laboratorij (CIL) kao samostalni laboratorij INA, d.d. pruža usluge laboratorijskih analiza sirove nafte i naftnih derivata, komercijalnih goriva, bio-goriva, voda, tla i otpada. Posjeduje vrhunsku analitičku opremu i stručne djelatnike koji svaku uslugu mogu napraviti u najkraćem vremenu, pouzdano i kvalitetno. Laboratorij nudi usluge uzorkovanja svih vrsta proizvoda prema zahtjevima naručitelja. Također izrađuje i stručne ekspertize, razvojno-istraživačke studije vezane uz rješavanje problema te nudi druge intelektualne usluge.

CIL u okviru svoje djelatnosti objedinjuje ispitivanja i mjerenja iz područja:

  • nafte i naftnih proizvoda te sirovina
  • praćenje tijeka tehnoloških operacija i procesa
  • površinskih, podzemnih, tehnoloških i otpadnih voda
  • mikrobioloških ispitivanja
  • ekotoksikoloških ispitivanja
  • tla i otpada
  • uzoraka nepoznatog sastava