O kompaniji

Upravljanje lancem vrijednosti

Upravljanje lancem vrijednosti fokusira se na opskrbu tržišta, trgovinu rafinerijskim sirovinama, optimizaciju marže i planiranje rada rafinerije te logističkih kretanja robe na ključnim tržištima. U opskrbi sirovina i upravljanju rizicima ključne aktivnosti obuhvaćaju nabavu i prodaju sirove nafte te ostalih sirovina za rafinerije kao i plinovitih proizvoda, kemikalija i CO2 na međunarodnim tržištima.

Također, ova organizacijska jedinica provodi procjenu i upravljanje rizicima povezanim s fluktuacijama cijena te sveobuhvatnu analizu tržišta u svrhu pravovremenih predviđanja promjena, prepoznavanja tržišnih prilika i posljedičnog optimiziranja trgovine i prerade. Aktivnosti optimizacije i upravljanja maržom uključuju dnevno, kratkoročno i dugoročno planiranje koje uzima u obzir troškove sirove nafte, rafinerijske prerade i logistike te cijene proizvoda koje se mogu postići na glavnim tržištima, a u svrhu poboljšanja učinkovitosti i djelotvornosti cjelokupnog sustava.

U dinamičkom planiranju fokus je na osiguravanju dostupnosti pravih proizvoda u pravo vrijeme i na pravom mjestu, pritom smanjujući troškove zaliha i ispunjavajući očekivanja kupaca vodeći se načelima operativne izvrsnosti.