Objavljeni nova brošura i katalog Laboratorija istraživanja i proizvodnje nafte i plina

Laboratorij istraživanja i proizvodnje nafte i plina posvećen je poboljšavanju i podršci projektima istraživanja, razrade ležišta te proizvodnje nafte i plina.

Laboratorijski tim čine visokoobrazovani stručnjaci, naftni, geološki i kemijski inženjeri te vrhunski tehničari s višegodišnjim iskustvom u industriji nafte i plina koji nude inovativan pristup i rješenja osmišljena prema potrebama klijenata u području naftnih, geoloških i geotermalnih istraživanja i proizvodnje, skladištenja prirodnog plina, EOR (Enhanced Oil Recovery) i CCUS (Carbon capture, utilisation and storage) projekata, vrhunskom izvedbom laboratorijskih analiza i interpretacija vezanih uz poslovanje cjelokupnog energetskog sektora.

Stručnjaci u laboratoriju pokrivaju sve potrebe za laboratorijskim analizama i monitoringom u istraživanju i proizvodnji nafte i plina i šire. Kako laboratorij, osim internih, pruža i usluge vanjskim klijentima, pripremili su katalog i brošuru svojih usluga koje možete vidjeti ovdje.