INA objavila financijske rezultate za prvo polugodište 2014. godine

Ključna postignuća

  • Neto dobit je porasla za 76% u odnosu na isto razdoblje 2013.
  • Kapitalna ulaganja porasla su za čak 33% u odnosu na prvu polovicu 2013.
  • Najveći dio ulaganja odnosi se na projekte Istraživanja i proizvodnje nafte i plina u Hrvatskoj; gotovo 440 milijuna kuna
  • neto zaduženost pala za 18% dok je omjer duga i kapitala[1] smanjen sa 25.8% na 24.3%
  • INA je nastavila s trendom ublažavanja pada proizvodnje na postojećim domaćim poljima te je po prvi put u posljednjih deset godina zabilježeno povećanje proizvodnje s domaćih polja

Zagreb, 30. srpnja 2014. – U prvom polugodištu 2014. INA Grupa ostvarila je EBITDA[2] u iznosu od 1,47 milijardi kuna te neto dobit u iznosu od 372 milijuna kuna. Ukupni prihodi od prodaje iznosili su 11,76 milijardi kuna.

Kompanija je nastavila s intenzivnim ulaganjima u prvih šest mjeseci koja su dosegla 665 milijuna kuna. Najveći dio ulaganja, baš kao i u 2013., odnosio se na Istraživanje i proizvodnju nafte i plina u Hrvatskoj u koje je uloženo gotovo 440 milijuna kuna.
INA je po prvi put u posljednjih deset godina zabilježila porast proizvodnje nafte iz domaćih postojećih polja te je zabilježen i ukupni porast proizvodnje ugljikovodika od 3%.
Daljnjim padom neto zaduženosti za 18% te smanjenjem omjera duga i kapitala, s 25,8% na 24,3% u odnosu na prvo polugodište 2013., dodatno je poboljšan financijski položaj Grupe.

Komentirajući rezultate za prvih šest mjeseci, predsjednik Uprave Ine, g. Zoltán Áldott rekao je „Kontinuiranim i svjesnim naporima menadžmenta INA je ostvarila poboljšanu operativnu i neto dobit u prvom polugodištu 2014. godine, učinkovito ublažavajući negativne učinke i dalje vrlo teških tržišnih uvjeta i regulatornih promjena koje su imale snažan negativan utjecaj na poslovanje našeg segmenta Istraživanja i proizvodnje te na plinsko poslovanje.
Uspjeli smo dodatno ojačati svoj financijski položaj, istovremeno povećavajući kapitalna ulaganja za čak 33%, prvenstveno u segmentu Istraživanja i proizvodnje što se očituje u povećanju proizvodnje nafte iz postojećih domaćih polja i privremenom zaustavljanju pada proizvodnje, kao rezultat intenzivnog remontnog programa. Dodatni doprinos proizvodnji bit će vidljiv u narednom razdoblju s početkom proizvodnje na polju Izabela.
U segmentu Rafinerije i marketing ostvarili smo daljnja poboljšanja u strukturi prodaje i kontroli troškova, međutim, ovim naporima nije ublažen snažan negativan utjecaj niže prosječne rafinerijske marže i prodanih količina nastalih uslijed produbljivanja gospodarske krize na ključnim tržištima. U Trgovini na malo značajne aktivnosti modernizacije i napori usmjereni na podizanje razine usluge osigurali su solidne poslovne aktivnosti unatoč smanjivanja tržišta.“

[1] omjer duga i kapitala – udio duga (bankarskih kredita i sl.)  u kapitalu
[2] EBITDA = EBIT +amortizacija + vrijednosno usklađenje + rezerviranja

Prezentacija  Financijski rezultati za prvo polugodište 2014.Priloženi dokument