Održana Glavna skupština Ine

Zagreb, 27. lipnja 2018. – INA-Industrija nafte, d.d. održala je danas Redovnu glavnu skupštinu na kojoj je bilo prisutno 9.779.465 glasova ili 97,79 % od ukupno 10.000.000 glasova.
Dioničarima je na Skupštini prezentirano godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2017. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2017. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2017. godini.

Na Skupštini je donesena Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2017. godinu te je utvrđen iznos dividende od 81,20 kuna po dionici koja će dioničarima biti isplaćena u novcu najkasnije do 27. srpnja ove godine. Također, dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2017. Donesena je i Odluka o izboru revizora Društva za 2018. godinu, kao i Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti te Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d. a usvojen je i potpuni tekst Statuta (detalji dostupni na Ininoj web stranici).
Potvrđeno je imenovanje gospođe Judit Szilágyi u Revizijski odbor INA, d.d. na funkciju predsjednika Revizijskog odbora.

O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 495 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

PR          
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel:  01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hrPriloženi dokument